Warmińsko-mazurskie - Biblioteki

Kościół poewangelicki – jeden z rejestrowanych zabytków Dobrego Miasta, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie nie pełni już funkcji sakralnych. Znajduje się w nim Centrum Kulturalno-Biblioteczne.