Synagoga w Lubrańcu

0

Synagoga w Lubrańcu – synagoga znajdująca się w Lubrańcu przy ulicy Brzeskiej 10. Jest jedną z najlepiej zachowanych synagog województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj dalej

Synagoga w Lubrańcu – synagoga znajdująca się w Lubrańcu przy ulicy Brzeskiej 10. Jest jedną z najlepiej zachowanych synagog województwa kujawsko-pomorskiego.

Historia

Synagoga została zbudowana w pierwszej połowie XVIII wieku za zgodą biskupa kujawskiego Walentego Aleksandra Czapskiego. Podczas II wojny światowej, hitlerowcy zdewastowali synagogę, następnie urządzili w niej magazyn, który znajdował się w budynku do początku lat 80. W 1984 roku przeprowadzono gruntowny remont synagogi, dostosowując ją do potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

29 grudnia 2007 roku doszlo do pożaru dachu oraz komina synagogi. Dzięki bardzo szybkiej akcji, która polegała na zalaniu komina, pożar został szybko ugaszony i nie wyczynił większych szkód. Z ogniem walczyło łącznie 19 strażaków z dwóch zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu, zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawski, zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej oraz jednego zastępu z drabiną wysokościową Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Architektura

Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta w stylu barokowym. Główna sala modlitewna przekryta płaskim stropem, w ścianie wschodniej wnęka na Aron ha-kodesz, ujęta w malowane kanelowane pilastry. Po remoncie w 1984 roku zupełnie zamalowano na biało lub skuto zachowane na niektórych ścianach fragmenty oryginalnych, barwnych polichromii. Zachował się wystrój zewnętrzny synagogi.


Synagoga w Lubrańcu - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.