Spichlerz Arka Noego

0

Spichlerz Arka Noego – zrujnowany spichlerz na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Mieści się przy ul. Żytniej. Został zbudowany w 1660 roku. Od 1959 roku obiekt widnieje w rejestrze zabytków. Sąsiaduje ze spichrzem Kuźnia.

Spichlerz Arka Noego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.