Skwierzyna

0

Skwierzyna - miasto w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim.

Warto zobaczyć

Ratusz w Skwierzynie – neorenesansowy budynek z pierwszej połowy XIX wieku; wybudowany na miejscu wcześniejszej, szesnastowiecznej konstrukcji. Odbudowany po wielkim pożarze z 21 września 1821 roku (dzień św. Mateusza), uroczyście oddany do użytku 15 października 1841 roku.
Kościół Świętego Zbawiciela w Skwierzynie - świątynia wzniesiona w latach 1847-1854, jako zbór ewangelicki. Pierwotnie służyła protestanckim mieszkańcom miasta, przede wszystkim narodowości niemieckiej.
Kościół Świętego Mikołaja w Skwierzynie jest świątynią rzymskokatolicką zbudowaną w XIX wieku. Część jej murów jest jednak o wiele starsza, pochodzi z XV, a nawet z XIII wieku. Jest to kościół parafialny.
Cmentarz żydowski w Skwierzynie – jest jednym z największych kirkutów w województwie lubuskim, a znajdujące się tam nagrobki (macewy) stanowią jedne z najcenniejszych zabytków Skwierzyny. Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 2,23 ha, znajduje się na nim 247 macew.
Skwierzyna, Władysława Jagiełły
Synagoga w Skwierzynie – synagoga zbudowana w 1841 roku przy ówczesnej ulicy Krzywej (niem. Krummstraβe), dziś ulicy im. Władysława Jagiełły. Swoją funkcję pełniła do czasów II wojny światowej, kiedy to podczas tzw. "Nocy Kryształowej", została zdewastowana przez hitlerowców.
Ulica 2 Lutego (dawniej Poststraße – ul. Pocztowa) – jedna z głównych ulic w centrum Skwierzyny, należąca do ciągu drogi krajowej nr 3. Od strony wschodniej łączy się z ul. Stefana Batorego, a na zachodzie przechodzi w ul. Gorzowską.
Ulica Powstańców Wielkopolskich – ulica w centrum Skwierzyny, szerokim łukiem omijająca Rynek od strony wschodniej, jest jedną z najdłuższych i zarazem najbardziej zapomnianych oraz zaniedbanych uliczek w mieście. Ulica jest wąska, na całej swojej długości nie posiadająca chodników.