Rezerwat Jar Reknicy

0

Rezerwat przyrody Jar Reknicy – rezerwat przyrody na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego, w Leśnictwie Ostróżki, gmina Kolbudy. Rezerwat zajmuje 66,11 ha. Na terenie rezerwatu, oprócz lasu podlegającego Nadleśnictwu Kolbudy, znajduje się 2,33 ha rzeki Reknicy. Rezerwat ustanowiony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 180). Siedliska przyrodnicze występujące w rezerwacie chronione są dodatkowo w obszarze Natura 2000 Dolina Reknicy.

Czytaj dalej

Rezerwat przyrody Jar Reknicy – rezerwat przyrody na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego, w Leśnictwie Ostróżki, gmina Kolbudy. Rezerwat zajmuje 66,11 ha. Na terenie rezerwatu, oprócz lasu podlegającego Nadleśnictwu Kolbudy, znajduje się 2,33 ha rzeki Reknicy. Rezerwat ustanowiony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 180). Siedliska przyrodnicze występujące w rezerwacie chronione są dodatkowo w obszarze Natura 2000 Dolina Reknicy.

Ochrona

Rezerwat został założony w celu ochrony naturalnego przełomowego odcinka Reknicy o dużych walorach krajobrazowych i urozmaiconej rzeźbie terenu - rzeka wije się zakolami wśród licznych źródlisk w głębokim wąwozie między Czapielskiem a młynem w Kolbudach. Dodatkowo chroniony jest las mieszany z 100-140 letnimi drzewami (głównie buki, dęby i jawory, często o średnicy pow. 1 m), łącznie z drzewami pomnikowymi. Ponadto na tym terenie rosną unikatowe gatunki roślin zielnych. Na terenie rezerwatu występują stanowiska roślin chronionych oraz roślin rzadkich na niżu.

Gatunki objęte ochroną ścisłą w rezerwacie to:

 • Gatunki górskie i podgórskie:
  • kozłek bzowy
  • storzan bezlistny
  • świerząbek orzęsiony
  • pióropusznik strusi
 • Gatunki rzadkie dla regionu:
  • fiołek wonny
  • żywiec cebulkowy
 • Ponadto:
  • kruszczyk błotny
  • lilia złotogłów
  • pełnik europejski
  • podkolan biały
  • rosiczka okrągłolistna
  • tojad dzióbaty
  • wawrzynek wilczełyko
  • widłak jałowcowaty i goździsty
  • wroniec widlasty

Rezerwat Jar Reknicy - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.