Powiat grajewski - Atrakcje

Strony

Wąsosz, Henryka Sienkiewicza
Kościół Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się we wsi Wąsosz, dawnym mieście, przy ulicy Henryka Sienkiewicza.
Grajewo, Mikołaja Kopernika 2
Kościół Trójcy Przenajświętszej w Grajewie - rzymskokatolicki kościół położony w dekanacie Grajewo w diecezji łomżyńskiej.
Jezioro Długie Chorzelskie – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Prostki, leżące na terenie Pojezierza Ełckiego.
Jezioro Rajgrodzkie – jezioro leżące na terenie Pojezierza Ełckiego. Jezioro leży w większości w powiecie grajewskim, w granicach miasta Rajgród natomiast dwie północne zatoki o nazwach w woj. podlaskim, Przepiórka oraz Jezioro Stackie leżą w gminie Kalinowo w powiecie ełckim w woj.
Kościół świętej Anny w Radziłowie – rzymskokatolicki kościół parafialny, znajdujący się w dawnym mieście, obecnie wsi Radziłów, w województwie podlaskim. Należy do dekanatu Szczuczyn diecezji łomżyńskiej.
Mierucie - jezioro w Polsce, zlokalizowane w pobliżu wsi Mierucie, położone w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Grajewo. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 23,5 ha do 31,24 ha. Średnia głębokość ok. 2 m, a objętość 1612,4 tys. m³.
Rajgród, Warszawska 53
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie – zabytkowy kościół w Rajgrodzie, wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1905-1912. Mieści się przy ulicy Piaski 2. Siedziba rzymskokatolickiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie.
Toczyłowo - jezioro zlokalizowane w pobliżu wsi Toczyłowo, położone w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Grajewo. Jezioro znajduje się przy trasie nr 69.
Kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie – rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Szczuczyn, w województwie podlaskim. Należy do dekanatu Szczuczyn diecezji łomżyńskiej.
Synagoga w Radziłowie – drewniana bożnica zbudowana w XVII wieku, została spalona w czasie II wojny światowej. Nie została odbudowana. Obecnie na jej terenie znajdują się budynki gospodarcze.
Dworek Opartowo – zabytkowy dwór w Rajgrodzie. Mieści się w Opartowie nad Jeziorem Rajgrodzkim. Został zbudowany pod koniec XIX wieku. W 1986 zespół dworski wraz z parkiem, czworakiem, stodołą i oborą został wpisany do rejestru zabytków.
Parafia św. Stanisława – rzymskokatolicka parafia położona w diecezji łomżyńskiej (Dekanat Szczuczyn). Mieści się w Niedźwiadnej.
Brajmura (Grajwy) – płytkie jezioro stawowe, znajdujące się w granicach Grajewa.
Parafia pw. św. Jana Pawła II Papieża w Grajewie – rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie Grajewo należąca do diecezji łomżyńskiej, w metropolii białostockiej. Utworzona została w całości z terytorium parafii pw. Trójcy Przenajświętszej.

Strony