Plac Wolności we Włocławku

0

Plac Wolności (dawniej Nowy Rynek) – od ponad stu lat jeden z najbardziej ruchliwych placów Włocławka.

Ma kształt prostokąta o wymiarach około 160×130 metrów. Usytuowany jest u zbiegu 8 ulic, w samym sercu Śródmieścia.

Pośrodku placu Wolności położona była cerkiew, uważana za jedną z najpiękniejszych w Królestwie Polskim, rozebrana przez władze miejskie w okresie międzywojennym (tereny te włączono do miejskiego ogrodu, powiększonego również o tereny po rynku). Ogród planowano zlikwidować i na jego obszarze wybudować ratusz oraz teatr, z planów tych nic jednak nie wyszło. Po wojnie w miejscu gdzie niegdyś stała cerkiew pochowano kilku zastrzelonych tam czerwonoarmistów, a następnie wzniesiono pomnik żołnierza radzieckiego, co uniemożliwiało budowę czegokolwiek w najbliższej okolicy (plac Wolności stał się miejscem demonstracji poparcia przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej oraz PZPR dla Armii Czerwonej).

W okresie PRL w imię nowoczesności zaczęto wyburzać przedwojenne kamienice i domy parterowe w otoczeniu placu Wolności, z budynków mających spełniać założenia modernizmu po stronie zachodniej placu wybudowano wieżowiec z wielkiej płyty (tuż przy XVII-wiecznym klasztorze), a po stronie wschodniej siedzibę ZUS oraz Dom Rzemiosła. Większość starych budynków wokół placu Wolności odrestaurowano dopiero w wolnej Polsce, głównie dzięki środkom pochodzącym od lokalnych przedsiębiorców (właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości), duże przychody z handlu i usług zapewniają możliwość przeprowadzania częstych remontów. Od dziesięcioleci plac Wolności zdobią wielobarwne kompozycje kwiatowe. W 1994 na pomnik żołnierza radzieckiego opuszczono dźwigiem obudowę poświęconą pamięci żołnierza polskiego.

5 marca 2009 rozpoczęto przebudowę placu Wolności – zmniejszono liczbę miejsc parkingowych, nakazując parkowanie równoległe do jezdni. Docelowo planowano:

  • częściowe zamknięcie ruchu samochodowego w północnej części placu Wolności (pierwotnie miał być zatrzymany cały ruch na tym obszarze, po protestach i rozmowach ze Stowarzyszeniem Właścicieli Włocławskich Nieruchomości ustalono jednak mniej drastyczne zmiany oznakowania dróg)
  • reorganizację ruchu samochodowego w zachodniej części placu Wolności (przy wieżowcu miał obowiązywać ruch dwustronny)
  • budowę przejścia podziemnego z pasażem handlowym, prowadzącego z części głównej placu Wolności w stronę ulicy Kościuszki
  • zmiany w układzie kostki brukowej i rabatek
  • budowę fontann i postawienie rzeźb
  • ustawienie większej ilości ławek

Pomimo wycofania się miasta z planów budowy parkingu podziemnego przewidywano likwidację większości miejsc parkingowych na placu Wolności. Zapowiedzi te doprowadziły do oprotestowania planów przebudowy przez ponad 200 osób – m.in. właścicieli, najemców i pracowników okolicznych lokali handlowych i usługowych oraz franciszkanów z pobliskiego klasztoru. Po niespełna czterech miesiącach protestów doszło do porozumienia pomiędzy częścią protestujących a prezydentem Włocławka, wynegocjowano utrzymanie znacznej liczby miejsc parkingowych oraz pozostawienie części ruchu samochodowego w północnej części placu Wolności. Ostatecznie pod koniec 2009 roku całkowicie wycofano się z przebudowy placu Wolności – radni wykreślili tę inwestycję z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Pomysłodawcy przebudowy placu Wolności argumentowali, że dzięki przebudowie deptak prowadzący przez ulicę 3 Maja i przez Stary Rynek powiększy się, stanie się popularnym miejscem wypoczynku, ożywi centrum miasta. W chwili obecnej deptak nie spełnia jednak swoich funkcji ze względu na największe w mieście zagrożenie pospolitą przestępczością (Starówka regularnie zajmuje pierwsze miejsce w liczbie odnotowywanych we Włocławku przestępstw, w lokalnej prasie często pojawia się określenie „dzielnica cudów”, gdyż często dochodzi tu do zuchwałych napadów). Nazywanie przebudowy tętniącego życiem placu Wolności rewitalizacją niejednokrotnie budziło kontrowersje – plac Wolności należy do najbardziej zadbanych części Śródmieścia.

Sprawa przebudowy placu Wolności odżyła w 2013 r. Prezydent Andrzej Pałucki w jednym z wywiadów oświadczył, że miasto ponownie podejmuje próbę przeprowadzenia tej inwestycji, znów planowane są zmiany w organizacji ruchu.

Plac Wolności we Włocławku - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.