Kościół św. Józefa

0

Kościół św. Józefa w Tczewie – okazała ceglana bazylika katolicka w Tczewie, wybudowana w latach 1931-1936 w stylu modernistycznym.

Parafia św. Józefa w Tczewie powstała 1 stycznia 1916. Pierwszym duszpasterzem był ks. Bernard Bączkowski. Przebudował on dom czeladzi katolickiej przy ul. Gdańskiej na prowizoryczny kościół. 16 maja 1927 parafię objął ks. Władysław Młyński z zamysłem budowy nowego kościoła od podstaw. Budowę rozpoczęto w lipcu 1931. Konsekracja odbyła się 21 czerwca 1936 (bp Stanisław Okoniewski).

Projektantem obecnej świątyni był wybitny poznański architekt Stefan Cybichowski. Witraże zaprojektował również związany z Poznaniem prof. Wiktor Gosieniecki oraz Józef Żmijewski. Ten pierwszy zaprojektował także pierwotną malaturę kościoła. Organy zbudowała firma W.Biernacki z Warszawy. Okazałe figury ołtarzowe są autorstwa Ignacego Zelka z Torunia. W latach 1952-1956 prof. Gosieniecki namalował obecną polichromię, a także stacje drogi krzyżowej. Autorem mozaik i sgraffito był ponadto Stefan Engler. W 1954 wykonano umeblowanie strefy prezbiterium i boczne ołtarze, również wg proj. prof. Gosienieckiego.

W bocznej kaplicy znajduje się tablica z nazwiskami około 170 parafian zamordowanych i poległych w latach II wojny światowej, tablice poświęcone kapłanom tej parafii - ks. B. Bączkowskiemu i ks. B. Prabuckiemu - zamordowanym w okresie okupacji hitlerowskiej oraz grobowiec ks. prałata Władysława Młyńskiego.

Wymiary kościoła: długość – 55m, szerokość – 30m, wysokość wieży – 48m (z krzyżem).

Kościół św. Józefa - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.