Kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

0

Parafia św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Starym Targu – parafia erygowana ok. 1216, należąca do metropolii warmińskiej, diecezji elbląskiej i dekanatu sztumskiego. Proboszczem parafii od 2001 jest ks. Tadeusz Szamatowicz (ur. 20 marca 1949 w Kownianach).

Czytaj dalej

Parafia św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Starym Targu – parafia erygowana ok. 1216, należąca do metropolii warmińskiej, diecezji elbląskiej i dekanatu sztumskiego. Proboszczem parafii od 2001 jest ks. Tadeusz Szamatowicz (ur. 20 marca 1949 w Kownianach).

Kościół parafialny

Gotycki kościół parafialny pw. św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Starym Targu został zbudowany w 1325. W latach 1655–1660 został on zniszczony i ograbiony przez żołnierzy Karola X Gustawa podczas II wojny północnej. Niedługo po zakończeniu wojny został odbudowany. W 1807 w wyniku pożaru została zniszczona górna, drewniana część kościoła. Została ona naprawiona w 1821. W 1869 drewniana część została rozebrana, a na jej miejsce wzniesiono murowaną ośmioboczną kondygnację, zakończoną ostrosłupowym dachem. W 1905 świątynia została przebudowana (z zachowaniem starej wieży, z której zdjęto jedynie ostrosłupowy dach), a konsekrowana 6 sierpnia 1906. Kościół został wzniesiony na planie krzyża greckiego. Posiada cechy neogotyckie oraz manieryzmu niderlandzkiego. Nawiązują one do cech dawnego kościoła. Na wieży kościoła umieszczony został ośmioboczny cebulasty hełm, kryty miedzianą blachą.

Kościół filialny

Kościół pw. św. Rocha w Nowym Targu: zbudowany i konsekrowany ok. 1340. Odpust odbywa się 16 sierpnia. Msze niedzielne i świąteczne w parafii poza Starym Targiem odbywają się także w kaplicy w Tropach Sztumskich.


Kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.