Golub-Dobrzyń

0

Golub-Dobrzyń - miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim.

Warto zobaczyć

Zamek w Golubiu (niem. Gollub) – czteroskrzydłowy konwentualny zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku, wzniesiony na wzgórzu górującym nad miastem, obecnie w granicach miasta Golub-Dobrzyń; zachowany w stylu gotycko-renesansowym.
Kościół Świętej Katarzyny w Golubiu-Dobrzyniu − jeden z dwóch kościołów rzymskokatolickich w mieście Golub-Dobrzyń, w województwie kujawsko-pomorskim. Mieści się w dzielnicy Dobrzyń nad Drwęcą. Należy do dekanatu dobrzyńskiego nad Drwęcą diecezji płockiej. Mieści się przy Placu Tysiąclecia.
Golub-Dobrzyń, Golub, Kościelna 13
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu (Golub) – kościół katolicki w Golubiu, pochodzący z przełomu XIII i XIV w., wzniesiony z cegły w stylu gotyckim z użyciem zendrówki.
Dom "Pod Kapturem" w Golubiu-Dobrzyniu - dom w golubskiej części miasta, pochodzący z 2 poł. XVIII w., znajdujący się pod adresem Rynek 19.
Mury obronne w Golubiu-Dobrzyniu - pozostałości murów obronnych miasta Golubia, powstałych w 1 poł. XIV w. Mury zostały wpisane do rejestru zabytków dnia 21 grudnia 1959 r. pod numerem A/140/432.