Zachodniopomorskie - Kapliczka

Krzyż pokutny w Stargardzie - znajduje się przy rozgałęzieniu dróg prowadzących do Chociwla i Maszewa, po lewej stronie szosy, ok. 1 km na wschód od bramy Wałowej. Jest największym krzyżem pokutnym w Europie i drugim co do wielkości na świecie.
Przy kościele w Sibinie znajduje się krzyż z figura Jezusa i pomnik w formie kopca usypanego z kamieni z tablica, na której widnieje napis : USŁYSZ CHRYSTE MOJĄ MODLITWĘ ps 33 SIBIN 26.11.2000.
Przekształcony w kapliczkę pomnik mieszkańców poległych w czasie I wojny światowej. W pobliżu kapliczki znajdował się rozebrany po II wojnie światowej kościół.