Małopolskie - Kapliczka

Strony

Kraków, Marii Konopnickiej
Słup dębnicki – kapliczka słupowa w stylu barokowym zlokalizowana w Krakowie na pograniczu dawnych osad Dębniki i Ludwinów. Kapliczka została wzniesiona z cegły pochodzącej prawdopodobnie z przełomu XVII/XVIII wieku, choć niektóre źródła szacują datę jej budowy na XVI lub początki XVII wieku.
Kapliczka Bulandy – kapliczka na polanie Jaworzyna Kamienicka na Jaworzynie Kamienickiej – drugim co do wysokości szczycie Gorców. Ufundowana została w 1904 r.
Grota św. Kingi i posążek świętej Kingi – znajdująca się w ruinach Zamku Pienińskiego na Zamkowej Górze w Pieninach grota skalna, w której umieszczony jest posążek św. Kingi. Prawdopodobnie to właśnie księżna Kinga ze swojego posagu ufundowała odbudowę dawnego pienińskiego zamku.
Drewniany krzyż został posadowiony na rozstaju dróg, w miejscu, gdzie znajduje się masowa mogiła ofiar epidemii cholery z XIX wieku. Został ufundowany przez Jakuba Gołębia jako wotum za ocalenie jego rodziny od epidemii.
Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej znajduje się na skrzyżowaniu dróg przy Szkole Podstawowej w Rozdzielu. Została ufundowana w 1934 roku przez Franciszka Sutora na pamiątkę stulecia dworu w Rozdzielu.

Strony