Powiat kamieński - Kapliczka

Przy kościele w Sibinie znajduje się krzyż z figura Jezusa i pomnik w formie kopca usypanego z kamieni z tablica, na której widnieje napis : USŁYSZ CHRYSTE MOJĄ MODLITWĘ ps 33 SIBIN 26.11.2000.