Uniwersytet Opolski

0

Uniwersytet Opolski (UO) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. 1950 we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczelnia odwołuje się swoimi tradycjami do prób stworzenia Uniwersytetu Piastowskiego w Brzegu w XVI wieku przez księcia Jerzego II Wspaniałego i w Nysie w XVII wieku przez księcia biskupa Karola Habsburga. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje blisko 16,5 tysięcy studentów.

Kształci studentów na czterdziestu siedmiu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Opolski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jego ramach ramach znajduje się 8 wydziałów, Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Aktualnie zatrudnionych jest 771 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 60 na stanowisku profesora zwyczajnego, 155 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 387 na stanowisku adiunkta, 80 na stanowisku asystenta, 84 na stanowisku starszego wykładowcy oraz 5 lektorów. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 87 profesorów, 165 doktorów habilitowanych i 350 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2011 rok na uczelni studiuje łącznie 16 572 studentów, w tym 10 476 na studiach dziennych, 4 315 na studiach zaocznych, 423 na studiach wieczorowych, 380 doktorantów oraz 1 078 słuchaczy studiów podyplomowych.

Czytaj dalej

Uniwersytet Opolski (UO) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. 1950 we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczelnia odwołuje się swoimi tradycjami do prób stworzenia Uniwersytetu Piastowskiego w Brzegu w XVI wieku przez księcia Jerzego II Wspaniałego i w Nysie w XVII wieku przez księcia biskupa Karola Habsburga. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje blisko 16,5 tysięcy studentów.

Kształci studentów na czterdziestu siedmiu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Opolski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jego ramach ramach znajduje się 8 wydziałów, Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Aktualnie zatrudnionych jest 771 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 60 na stanowisku profesora zwyczajnego, 155 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 387 na stanowisku adiunkta, 80 na stanowisku asystenta, 84 na stanowisku starszego wykładowcy oraz 5 lektorów. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 87 profesorów, 165 doktorów habilitowanych i 350 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2011 rok na uczelni studiuje łącznie 16 572 studentów, w tym 10 476 na studiach dziennych, 4 315 na studiach zaocznych, 423 na studiach wieczorowych, 380 doktorantów oraz 1 078 słuchaczy studiów podyplomowych.

Historia

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Władze (2012-2016)

Władze rektorskie

 • Rektor: prof. dr hab. Stanisław Nicieja
 • Prorektor ds. Nauki i Finansów: prof. dr hab. Janusz Słodczyk
 • Prorektor ds. Promocji i Zarządzania: dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prof. UO
 • Prorektor ds. Kształcenia i Studentów: prof. dr hab. Marek Masnyk

Władze administracyjne

 • Kanclerz: Ewa Rurynkiewicz
 • Zastępca Kanclerza: mgr Zbigniew Budziszewski
 • Zastępca Kanclerza: mgr inż. Andrzej Kimla
 • Kwestor: mgr Konstanty Gajda
 • Zastępca Kwestora: mgr Urszula Mikołajczyk

Poczet rektorów

 • 1994-1995: prof. dr hab. Jerzy Pośpiech (ur. 1933) - filolog, polonista
 • 1995-1996: prof. dr hab. Franciszek Marek (ur. 1930) - historyk i pedagog
 • 1996-2002: prof. dr hab. Stanisław Nicieja (ur. 1948) - historyk i historyk sztuki
 • 2002-2005: prof. dr hab. Józef Musielok (ur. 1946) - fizyk
 • 2005-2008: prof. dr hab. Stanisław Nicieja (ur. 1948) - historyk i historyk sztuki
 • 2008-2012: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (ur. 1948) - chemik
 • 2012-nadal: prof. dr hab. Stanisław Nicieja (ur. 1948) - historyk i historyk sztuki

Administracja

Dział Zamówień Publicznych

Pracownicy:
 • P.O. Kierownika: mgr Marcin Czura
 • mgr Emil Krzesaj - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
 • mgr Stanisław Piestrak - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
 • mgr Piotr Gdalewski - Samodzielny Referent ds. Zamówień Publicznych
 • mgr Aleksandra Kobylińska - Samodzielny Referent ds. Zamówień Publicznych

Sekcja ds. Aparatury

Pracownicy:
 • Kierownik: Kazimierz Zieliński
 • Ryszard Gałęza

Dział Administracyjno Gospodarczy

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Dorota Raszka
 • Zastępca Kierownika ds. obsługa transportu: mgr Ryszard Wolski
 • Specjalista ds. administrowania terenami, zasobami lokalowymi i mieszkalnymi: Danuta Zduńczuk
 • Starszy referent ds. zaopatrzenia: mgr Zbigniew Florek
 • Grażyna Orzechowska
 • Janusz Juszczyk
 • Krzysztof Kamerski
 • Jerzy Mokrzycki
 • Zbigniew Próchniak
 • Halina Magiera

Dział Inwestycji i Remontów

Pracownicy:
 • Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów: inż. Ewa Sięka-Karbowicz
 • Specjalista ds. Inwestycji – branża budowlana: Witold Brzeziński
 • Specjalista ds. Inwestycji – branża sanitarna i wentylacyjna: inż. Ireneusz Maślak
 • Kierownik Działu Remontów: mgr inż. Włodzimierz Cichy
 • Zastępca Kierownika Działu Remontów: Adam Mazurkiewicz
 • Specjalista ds. Rozliczeń: inż. Teresa Kamińska
 • Referent ds. Zaopatrzenia: Alina Zeman

Dział Spraw Pracowniczych

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Bożena Pytel-Mielnik,
 • Zastępca Kierownika: mgr Ewa Gierejkiewicz
 • mgr Ewa Gierejkiewicz
 • mgr Agnieszka Piestrak
 • mgr Izabella Mosielska
 • mgr Jadwiga Kliza
 • mgr Beata Borek
 • Zofia Kościuk
 • mgr Elżbieta Sałajczyk

Fundusze Strukturalne

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Elwira Szopińska
 • mgr Joanna Kostuś
 • mgr Joanna Fassa

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Agnieszka Kondziela
 • mgr Leszek Milewski
 • mgr Aleksandra Schwierz
 • mgr Aleksandra Mucha
 • Grażyna Łobejko-Migdał
 • Bożena Zuterek
 • mgr Liudmyla Kashko

Dział Nauczania

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Hanna Żołnierek
 • mgr Małgorzata Bergandy-Heretyk
 • mgr Małgorzata Polewiak
 • mgr Aneta Smalec

Centrum Informatyczne

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Marek Ganczarski
 • mgr Jadwiga Kubicha
 • mgr Andrzej Czaiński
 • mgr inż. Sławomir Buczek
 • mgr Adrian Kajda
 • inż. Tomasz Moskal
 • inż. Sławomir Paszkiewicz
 • mgr inż. Wojciech Mikołajewicz

Biuro Promocji i Informacji

Pracownicy:
 • Pełnomocnik Rektora ds. Promocji: Kamilla Wójt

Wydawnictwo UO

Pracownicy:
 • Dyrektor: mgr Halina Szczegot
 • Zofia Wedler
 • dr Jan Neuberg
 • mgr Grzegorz Staniszewski
 • mgr Jolanta Brodziak-Rajfur
 • Jolanta Kotura
 • Lidia Działowska

Archiwum UO

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Grzegorz Turowski
 • Grażyna Pawełczyk

Dział Spraw Studentów

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Danuta Drozd
 • Zastępca Kierownika: mgr Agnieszka Kowalczyk
 • Aleksander Michalik
 • Bożena Krawczyk
 • Gabriela Golanowska
 • mgr Aldona Dumana-Konefał
 • mgr Aneta Góźdź

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego

Pracownicy:
 • Dyrektor: dr Iwona Dąbrowska-Jabłońska
 • mgr Natalia Juszkiewicz
 • mgr Lucyna Karońska
 • mgr Magdalena Rychły
 • mgr Sabina Gierejkiewicz
 • Elżbieta Hubczeńko
 • mgr Waldemar Smak

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO

Pracownicy:
 • Dyrektor: Ewa Rurynkiewicz
 • Joanna Fassa
 • Joanna Kostuś
 • Małgorzata Podgórska
 • Małgorzata Wąchała
 • Marek Danikowski
 • Karolina Tacica

Miasteczko Akademickie

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Zbigniew Budziszewski
 • Zastępca Kierownika: inż. Grzegorz Kłosiński
 • Ewa Strząbała
 • mgr Krystyna Derkacz
 • mgr Beata Stachowicz-Szperlik

Akademickie Centrum Karier

Pracownicy:
 • mgr Łukasz Borecki
 • mgr Dominika Budzan

Studenckie Centrum Kultury

Pracownicy:
 • Administrator: mgr Cezary Pawęzki

Struktura

Wydział Chemii

Dziekan: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO
Prodziekan ds. Naukowych: dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO
Kontakt:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
www: www.chemia.uni.opole.pl

Wydział Chemii UO dzieli się na 3 katedry i 5 zakłady:

 • Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
  • Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Wieczorek
 • Katedra Chemii Nieorganicznej
  • Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kurzak
 • Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
  • Kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 • Zakład Chemii Ogólnej
  • Kierownik: dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO
 • Zakład Chemii Organicznej
  • Kierownik: dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO
 • Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego
  • Kierownik: dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO
 • Zakład Biochemii
  • Kierownik: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
 • Zakład Krystalografii
  • Kierownik: dr Krzysztof Ejsmont (p.o. kierownika)

Wydział Ekonomiczny

Dziekan: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów: dr Bartosz Chorkowy
Kontakt:
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
www: www.uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny UO dzieli się na 4 katedry i 5 zakładów:

 • Katedra Logistyki i Marketingu
  • Kierownik: prof. dr hab. Piotr Blaik
 • Katedra Organizacji i Zarządzania
  • Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Katedra Finansów i Rachunkowości
  • Kierownik: prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
 • Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Kierownik: prof. dr hab. Janusz Słodczyk
 • Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej
  • Kierownik: dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO
 • Zakład Teorii Ekonomii
  • Kierownik: dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO
 • Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych
  • Kierownik: dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO
 • Zakład Ekonomiki Informacji
  • Kierownik: dr hab. inż. Adam Czerwiński, prof. UO
 • Zakład Zarządzania Jakością
  • Kierownik: dr hab. Elżbieta Weiss, prof. UO

Wydział Filologiczny

Dziekan: dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO
Prodziekan ds. Nauki: dr hab. Elżbieta Dąbrowska, prof. UO
Prodziekan ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich: dr Elżbieta Szymańska-Czaplak
Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju: dr Jarosław Bogacki
Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska
Kontakt:
pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
www: www.wfil.uni.opole.pl

Wydział Filologiczny UO dzieli się na 4 instytuty i 1 katedrę:

 • Instytut Filologii Angielskiej'
  • Dyrektor: dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO
 • Instytut Filologii Germańskiej
  • Dyrektor: dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO
 • Instytut Filologii Polskiej
  • Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Gajda
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
  • Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Chlebda
 • Katedra Kultury i Języka Francuskiego
  • Dyrektor: prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

Dziekan: dr hab. Janusz Dorobisz, prof. UO
Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą: dr Anna Bokszczanin
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów: dr Piotr Sikora
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych: dr Marek Korzeniowski
Kontakt:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
www: www.whp.uni.opole.pl

Wydział Historyczno-Pedagogiczny UO dzieli się na 8 instytutów:

 • Instytut Historii
  • Dyrektor: dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO
 • Instytut Nauk Pedagogicznych
  • Dyrektor: prof. dr hab. Zenon Jasiński
 • Instytut Psychologii
  • Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Szmajke
 • Instytut Studiów Edukacyjnych
  • Dyrektor: dr hab. Ewa Smak, prof. UO
 • Instytut Politologii
  • Dyrektor: dr Lech Rubisz
 • Instytut Filozofii
  • Dyrektor: prof. dr hab. Adam Grobler
 • Instytut Socjologii
  • Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
 • Instytut Sztuki
  • Dyrektor: dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziekan: dr hab. Jacek Nikiel, prof. UO
Prodziekan ds. Naukowych: dr hab. Wiesław Olchawa
Prodziekan ds. Studentów: dr Jerzy Michael
Kontakt:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
www: www.wmfi.uni.opole.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UO dzieli się na 2 instytuty:

 • Instytut Fizyki
  • Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Garbaczewski
 • Instytut Matematyki i Informatyki
  • Dyrektor: dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

Dziekan: dr hab. Piotr Stec, prof. UO
Prodziekan ds. Nauki i Badań: dr Ewa Kozerska
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów: dr Przemysław Malinowski
Kontakt:
ul.Katowicka 87a, 45-060 Opole
www: www.prawo.uni.opole.pl

Wydział Prawa i Administracji UO dzieli się na 7 katedr i 12 zakładów:

 • Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego
  • Kierownik: prof. dr hab. Marek Maciejewski
 • Katedra Historii Państwa i Prawa
  • Kierownik: prof. dr hab. Józef Koredczuk
 • Katedra Prawa Karnego
  • Kierownik: dr hab. Stanisław Hoc, prof. UO
 • Katedra Prawa Administracyjnego
  • Kierownik: prof. dr hab. Jan Boć
 • Katedra Porównawczego Prawa Administracyjnego i Ochrony Środowiska
  • Kierownik: prof. dr hab. Konrad Nowacki
 • Katedra Postępowania Administracyjnego i Metodologii Badań Administracyjno-Prawnych
  • Kierownik: dr hab. Lidia Klat-Wertelecka
 • Katedra Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka
  • Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko
 • Zakład Teorii i Filozofii Prawa
  • Kierownik: dr hab. Adam Sulkowski
 • Zakład Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego
  • Kierownik: dr hab. Stefan Grochalski, prof. UO
 • Zakład Prawa Karnego Procesowego
  • Kierownik: dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. UO
 • Zakład Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii
  • Kierownik: dr hab. Tadeusz Cielecki, prof. UO
 • Zakład Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej
  • Kierownik: dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO
 • Zakład Porównawczego Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego
  • Kierownik: dr hab. Piotr Stec, prof. UO
 • Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
  • Kierownik: dr Przemysław Malinowski (p.o. kierownika)
 • Zakład Prawa Pracy i Polityki Społecznej
  • Kierownik: dr hab. Kamil Antonów
 • Zakład Prawa Wyznaniowego
  • Kierownik: dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO
 • Zakład Prawa Finansowego
  • Kierownik: dr Piotr Stanisławiszyn (p.o. kierownika)
 • Zakład Administracji Publicznej i Zarządzania
  • Kierownik: dr Jan Jerzmański (p.o. kierownika)
 • Zakład Stosunków Gospodarczych
  • Kierownik: dr hab. Rafał Adamus, prof. UO

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Dziekan: dr hab. Stanisław Koziarski, prof. UO
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych: prof. dr hab. Maria Ząbkowska-Wacławek
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych: dr Krzysztof Badora
Kontakt:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
www: www.wpt.uni.opole.pl

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO dzieli się na 5 katedr:

 • Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
  • Kierownik: prof. dr hab. Adam Latała
 • Samodzielna Katedra Biosystematyki
  • Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki
 • Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej
  • Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik
 • Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
  • Kierownik: prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
 • Katedra Technologii
  • Kierownik: prof. dr hab. Prof. Viktor Vlasenko

Wydział Teologiczny

Wielki Kanclerz: ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO
Dziekan: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola
Prodziekan ds. Studentów i Współpracy z Zagranicą: ks. dr hab. Dariusz Krok
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Doktoranckich: ks. dr hab. Rajmund Porada
Kontakt:
ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole
www: www.wt.uni.opole.pl

Wydział Teologiczny UO dzieli się na 3 instytuty i 9 katedr:

 • Instytut Nauk o Rodzinie
  • Dyrektor: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej
  • Dyrektor: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 • Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją
  • Dyrektor: ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
 • Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu
  • Kierownik: ks. dr hab. Krystian Ziaja
 • Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu
  • Kierownik: o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński, OFM
 • Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
 • Katedra Historii Kościoła i Patrologii
  • Kierownik: ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec
 • Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej
  • Kierownik: ks. dr hab. Józef Mikołajec, prof. UO
 • Katedra Prawa Kanonicznego
  • Kierownik: ks. dr Grzegorz Kadzioch (p.o. kierownika)
 • Katedra Teologii Dogmatycznej
  • Kierownik: ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO
 • Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola
 • Katedra Teologii Moralnej i Duchowości
  • Kierownik: ks. dr hab. Konrad Glombik

Biblioteka Główna

Dyrektor: mgr Danuta Szewczyk-Kłos
Zastępca Dyrektora: mgr Bożena Smentek
Kontakt:
ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
www: www.bg.uni.opole.pl

Biblioteka Główna UO dzieli się na 10 bibliotek specjalistycznych:

 • Biblioteka Wydziału Ekonomicznego
  • Kierownik: mgr Elżbieta Kunicka
 • Biblioteka Wydziału Filologicznego
  • Kierownik: mgr Liliana Steindor
 • Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
  • Kierownik: mgr Elżbieta Guziak
 • Biblioteka Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
  • Kierownik: mgr Stanisław Tomczyk
 • Biblioteka Wydziału Teologicznego
  • Kierownik: mgr Urszula Grabińska
 • Międzywydziałowa Biblioteka Nauk Ścisłych
  • Kierownik: mgr Iwona Ostrowska
 • Międzyinstytutowa Biblioteka Pedagogiczna
  • Kierownik: mgr Małgorzata Lehmann
 • Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii
  • Kierownik: mgr Jadwiga Kotulska
 • Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej
  • Kierownik: mgr Maria Gębczak
 • Biblioteka Instytutu Psychologii
  • Kierownik: mgr Bożena Woźniak

Studium Języków Obcych

Kierownik: mgr Elżbieta Tracz
Zastępca Kierownika: mgr Iwona Karpińska
Kontakt:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
www: www.sjo.uni.opole.pl

Studium Języków Obcych UO dzieli się na 5 sekcji językowych:

 • Sekcja Języka Angielskiego
  • Kierownik: mgr Jolanta Jędryszczak-Mynte
 • Sekcja Języka Niemieckiego
  • Kierownik: mgr Bożena Zbroińska
 • Sekcja Języka Rosyjskiego i Języków Starożytnych
  • Kierownik: dr Bożena Kołoszuk-Komincz
 • Sekcja Języków Romańskich
  • Kierownik: mgr Katarzyna Horożaniecka
 • Sekcja Języka Chińskiego
  • Kierownik: mgr Yu-Min Cheng (p.o. kierownika)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik: mgr Zbigniew Zagórowski
Zastępca Kierownika: mgr Mariusz Pająk
Kontakt:
pl. Staszica 1, 45-052 Opole
www: www.sport.uni.opole.pl

W Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UO pracuje aktualnie 14 pracowników, prowadzących zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne:

Kierunki kształcenia

Aktualnie Uniwersytet Opolski oferuje możliwość kształcenia na następujących kierunkach studiów:

Posiadane uprawnienia

Uniwersytet Opolski powsiada następujące uprawnienia jako uczelnia publiczna do:

 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w zakresie chemii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie:
  • językoznawstwa
  • literaturoznawstwa
  • kulturoznawstwa
  • historii
  • filozofii
  • nauk o polityce
  • pedagogiki
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie:
  • językoznawstwa
  • literaturoznawstwa
  • historii
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie nauk teologii
 • prowadzenia studiów I oraz II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich na 47 kierunkach kształcenia
 • prowadzenia studiów III stopnia (studiów doktoranckich) na 12 kierunkach:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • filozofia
  • historia
  • językoznawstwo
  • kulturoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • matematyka
  • nauki o polityce
  • pedagogika
  • teologia
 • prowadzenia studiów podyplomowych

Lokalizacja

Wzgórze akademickie

Na wzgórzu akademickim, przy placu Kopernika zlokalizowane są dwa budynki uniwersyteckie: Collegium Maius, mieszczący Rektorat i Wydział Filologiczny, a także Collegium Minus, spełniający wyłącznie funkcje administracyjne.

Dawne lokalizacje

Poprzedni budynek Wydziału Prawa i Administracji mieścił się przy ulicy Plebiscytowej, tuż obok Wydziału Teologicznego. Przeprowadzka nastąpiła w 2010 roku.

Kampus

Znaczna część budynków uniwersyteckich zlokalizowana jest na terenie kampusu. Główna jego część to dawny gmach Wyższej Szkoły Pedagogicznej, mieszczący się przy ulicy Oleskiej. Funkcjonuje w nim Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, część Wydziału Historyczno-Pedagogicznego wraz z dziekanatem oraz Studium Języków Obcych. Połączony jest on ze świeżo wyremontowanym gmachem Wydziału Chemii (Collegium Chemicum) i powstającym Studenckim Centrum Kultury. Za nim z kolei przy placu Staszica usytuowany jest budynek dawnego liceum, w którym mieści się Instytut Psychologii, Instytut Filologii Germańskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Dalej leży Dom Studencki "Mrowisko", którego prawe skrzydło od 2010 roku mieści Wydział Prawa i Administracji (Collegium Iuridicum), Inkubator Przedsiębiorczości UO, a w podziemiach już wcześniej znajdowały się sale Wydziału Chemii. Naprzeciwko usytuowane jest Collegium Civitas, będące siedzibą Instytutu Filozofii, Instytutu Politologii i Instytutu Socjologii. Za nim leży kolejny Dom Studencki, "Spójnik", a tuż obok niego Collegium Paedagogicum, będące siedzibą Instytutu Studiów Edukacyjnych.

Domy studenckie Uniwersytetu Opolskiego

Media uniwersyteckie

Prasa ogólnouniwersytecka

 • "Nasze Sprawy"
 • "Index"
 • "Indeks"

Prasa studencka ukazująca się w WSP i w Uniwersytecie Opolskim

 • "Fama" - czasopismo studentów zlikwidowane po wydarzeniach marca 1968 r.
 • "Bakałarz" - czasopismo studentów WSP, następca "Famy"
 • "Spójnik" - czasopismo studentów wychodzące na przełomie lat 70./80. XX w.
 • "Coram Publico" - czasopismo studentów SZSP ukazywało się w 1981 r.
 • "Aneks" - czasopismo studentów związanych z NZS, wychodziło w latach 1980-1981 i 1989.
 • "Menu" - czasopismo kulturalne studentów, wychodziło w latach 90. XX.
 • "Galopada" - niezależny miesięcznik studentów UO i PO. Ukazywał się w latach 2001-2007.
 • "Interakcje" - czasopismo socjologiczno-psychologiczne, ukazuje się od 1993 roku do dziś.
 • "Gazeta Studencka" - miesięcznik studentów wydziału historyczno-pedagogicznego, ukazujący się od października 2009 do teraz.

Radio i Telewizja

 • Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego
 • Radio-Sygnały, akademicka rozgłośnia

Uniwersytet Opolski - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.