Stara Papiernia na Blachowni

4

Będąca obecnie w ruinie stara stolarnia, gdyż do przełomu lat 80-90 była to stolarnia należąca do Chorzowskiego Przedsiębiorstwa Materiałów Budowlanych była uprzednio do końca II wojny światowej papiernią lub raczej zakładem produkującym celulozę...Obecnie na temat samej papierni zachowało się bardzo mało informacji np data powstania prawdopodobnie 1883/4 rok nie jest do końca potwierdzona. Lepiej jednak znamy poprzedni zakład jaki tutaj działał i którego ślady wciąż są rozpoznawalne. Otóż w o ile nie wiemy kiedy nastąpiło przekształcenie w papiernię to wiemy kiedy w tym miejscu ks. Hohenlohe władający w tym czasie Sławięcickimi dobrami w których skład wchodził ten teren zlecił budowę walcowni Było to w roku 1807 kiedy równolegle niemal ukończono budowę kanału Kłodnickiego. Budowniczym walcowni (niezwykle nowoczesnej na ówczesne czasy) był słynny inżynier szkocki John Baildon. Ten sam, który równocześnie brał czynny udział przy projektowaniu Kanału Kłodnickiego, a także przyczynił się do budowy wielu zakładów metalurgicznych na całym Śląsku w tym także Huty w Katowicach czy Ozimku. Historia walcowni jednak to nie wszystko. Zanim bowiem powstała tu nowoczesna walcownia to od długiego czasu istniała tu produkcja blachy metodą wykuwania czyli kuźnica blachy. Historia kuźnicy związana jest z postacią Adolfa Mangusa von Hoyma ministra  Augusta II Mocnego (Notabene był on mężem hrabiny Cosel bohaterki powieści Kraszewskiego) Magnus von Hoym zakupił i zmodernizował kuźnicę w 1714 roku kiedy to osiadł na ziemi Sławięcickiej u kresu swej politycznej kariery na dworze Augusta II. Jednak aby mógł cokolwiek modernizować wcześniej ktoś musiał tutaj wybudować zakład metalurgiczny. Tym kimś był również poddany Augusta II Mocnego feldmarszałek Jakub Henryk Flemming. Niezwykle przedsiębiorczy człowiek ten  po otrzymaniu tych ziem za swe zasługi  od 1702 r  wybudował w całej okolicy sieć zakładów metalurgicznych i kopalni rud darniowych, hut, kuźnic, freszerni w tym tę kuźnicę w dzisiejszej Blachowni, od której notabene wzieła osada swą nazwę (Blechhammer) Zatem historia tego zakładu sięga czasów kiedy powstała osada nieopodal rzeki Kłodnicy pomiędzy Sławięcicami a Miedarami (obecnie Miedary w których także była huta, a potem walcownia zostały wchłonięte przez Blachownię ta zaś jest obecnie jedną z dzielnic lub jak kto woli osiedli aglomeracji Kedzierzyna-Koźla.

Stara Papiernia na Blachowni - lokalizacja tego miejsca nie została potwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, możesz wskazać prawidłową lokalizację tutaj.

Komentarze

72kuba06
72kuba06: Obiekt zgłoszono do WUOZ w Opolu oraz do UM Kędzierzyna-Koźla wydziału odpowiadającego za zabytki.
7 lat 7 miesięcy temu