Gmina Bierawa

0

Gmina Bierawa - gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskm.

Warto zobaczyć

Bierawa, Kościelna 4
Parafia Trójcy Świętej w Bierawie jest rzymskokatolicką parafią dekanatu Kędzierzyn diecezji opolskiej. Parafia została utworzona w 1915 roku. Mieści się przy ulicy Kościelnej. Prowadzą ją księża diecezjalni.
W  czasie gdy  ludność na tych terenach była przeważnie wyznania ewangelickiego wybudowano świątynię pośród hutniczej osady