Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

0

Kościół św. Józefa – kościół i klasztor redemptorystów, znajdujący się przy ul. św. Józefa w Toruniu na Bielanach.

Klasztor został założony w 1920 na Stawkach, na obecne miejsce na Bielanach redemptoryści przenieśli się w 1924, oficjalne przekazanie terenu nastąpiło w 1926 r. Projekt nowych budynków klasztornych wraz kościołem przygotował Stefan Cybichowski; do wybuchu II wojny światowej, w latach 1928-1929, zdążono wybudować klasztor i szkołę, natomiast kościół zastępowała tymczasowa drewniana kaplica. W roku 1950 ustanowiono przy kaplicy parafię.

Dzisiejszy kościół zbudowano w latach 1958-1961 według projektu inż. Edmunda Płockiego z Torunia i Stefana Modrzejewskiego z Bydgoszczy. Konsekracji dokonano w 1964 r. Kościół należy do dekanatu Toruń II; aktualnie proboszczem parafii jest o. Wojciech Zagrodzki CSsR. Mieści się w nim sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, głównej patronki diecezji toruńskiej, a przed 1992 r. głównej patronki diecezji chełmińskiej. Koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy dokonał 1 października 1967 r. prymas Polski Stefan Wyszyński. Monumentalną figurę patrona świątyni w prezbiterium wykonał Bronisław Chromy (1966).

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.
E-mail: