Rezerwat Kamień Śląski

0

Rezerwat przyrody Kamień Śląski – leśny rezerwat przyrody w gminie Gogolin, w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim.

Zajmuje powierzchnię 10,84 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 11 lutego 1958 roku (M.P. z 1958 r. Nr 20, poz. 127). Według aktu powołującego, rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego ze stanowiskiem brekinii (Sorbus torminalis).

Rezerwat Kamień Śląski - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.