Powiat ostrowski - Pałace

Zamek biskupów płockich w Broku – pozostałości zamku biskupiego znajdujące się w mieście Brok, w województwie mazowieckim.