Powiat łęczycki - Zabytki sakralne

Strony

Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie (archikolegiata łęczycka) – kościół znajdujący się w pobliżu dawnej lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu. Należy do najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce.
Łęczyca, Kościelna 4
Kościół Świętego Andrzeja Apostoła – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Łęczyca diecezji łowickiej.
Piątek, Szpitalna 3
Parafia Trójcy Przenajświętszej w Piątku – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
Kościół Świętego Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Krośniewice diecezji łowickiej.
Kościół Przenajświętszego Sakramentu w Kadzidłowej – świątynia mariawicka parafii w Kadzidłowej, wchodzącej w skład diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
Kościół Przemienienia Pańskiego – rzymskokatolicki kościół filialny należący do parafii Świętej Trójcy w dekanacie Piątek diecezji łowickiej.
Duża Synagoga w Łęczycy – zbudowana w 1787 roku przy ulicy Kaliskiej 8. Była główną synagogą gminy żydowskiej w Łęczycy. Budowniczym synagogi był żydowski architekt Szmerke Józefowicz. Najnowsze ustalenia w sprawie dziejów synagogi opublikowano w w wydanej w Łęczycy w 2012 r.
Łęczyca, Poznańska 18A
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęczycy to barokowa, jednonawowa świątynia. Posługują tu OO. Bernardyni.
Witonia, Stefana Starzyńskiego 2
Kościół Świętej Katarzyny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Kutno-św. Michała Archanioła diecezji łowickiej.

Strony