Opolskie - Atrakcje

Strony

Nysa, Górna Wieś, Marii Rodziewiczówny 3
Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Nysie – świątynia rzymskokatolicka wchodząca w skład zespołu klasztornego werbistów, obecnie kościół parafialny.
Grzędzin, Kościelna 1
Parafia św. Piotra i Pawła w Grzędzinie - parafia rzymskokatolicka w diecezji opolskiej, w dekanacie Łany.
Parafia Św. Jana Ewangelisty w Białej Nyskiej – rzymskokatolicka parafia położona w metropolii katowickiej, diecezji opolskiej, w dekanacie nyskim.
Dobrodzień, Plac Wolności 4
Kościół św. Marii Magdaleny – rzymskokatolicki kościół parafialny położony przy pl. Wolności 4 w Dobrodzieniu. Kościół należy do parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu w dekanacie Dobrodzień diecezji opolskiej.
Zimna Wódka, Ujazdowska 20
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Zimnej Wódce – drewniana, barokowa świątynia, jednonawowa, o konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu kamiennym, znajdująca się w gminie Ujazd (woj. opolskie), wzniesiona w 1524, przebudowana w 1748. Kościółek znajduje się na wzniesieniu, w centralnym miejscu wsi.
Kościół św. Michała Archanioła w Michalicach - kościół katolicki w parafii św. Michała Archanioła, w dekanacie Namysłów zachód, w archidiecezji wrocławskiej. Dnia 24 listopada 1954 roku, pod numerem 137/54, świątynia została wpisana do rejestru zabytków województwa opolskiego.
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej – rzymskokatolicki kościół parafialny położony przy ulicy Opolskiej 4 w Dobrzeniu Wielkim. Świątynia należy do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim w dekanacie Siołkowice, diecezji opolskiej.
Gogolin, Strzelecka 36
Kościół Ewangelicko-Augsburski – ewangelicko-augsburski kościół filialny, położony przy ulicy Strzeleckiej 34 w Gogolinie. Kościół należy do parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu w diecezji katowickiej.
Głogówek, Piastowska 31
Kościół Świętego Krzyża w Głogówku - zabytkowa świątynia znajdująca się w powiecie prudnickim. Obecnie pełni funkcję kościoła cmentarnego i należy do parafii świętego Bartłomieja.
Kościół w Chudobie – rzymskokatolicka świątynia wzniesiona na początku XX wieku w stylu neogotyckim.
Rezerwat przyrody Nad Białką – w gminie Głuchołazy, w powiecie nyskim, w województwie opolskim. Został powołany w 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Op., 1999, Nr 14, Poz. 40). Obejmuje przełom rzeki Białej Głuchołaskiej zawierający ślady po eksploatacji złota w XII i XIII wieku, oraz las świerkowo-bukowy.
Kościół św. Jana Chrzciciela – zabytkowa drewniana rzymskokatolicka świątynia, mieszcząca się we wsi Biskupice w powiecie kluczborskim, należąca do parafii św. Jana Chrzciciela w Biskupicach w dekanacie Wołczyn, diecezji kaliskiej.
Rezerwat przyrody Lesisko – leśny rezerwat przyrody położony w województwie opolskim na terenie Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny
Klucz, Wiejska 16
Kościół pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu – drewniana, barokowa świątynia wzniesiona w 1610 roku, znajdująca się w Kluczu (gmina Ujazd, województwo opolskie).
Kościół Świętej Trójcy stoi na niewielkim wzgórzu, w północnej części Korfantowa - miasteczka leżącego w powiecie nyskim, na Opolszczyźnie. Data powstania kościoła nie jest znana. Na podstawie wyglądu portalu wejścia głównego można jednak przyjąć, że został wzniesiony pod koniec XIII w.
Rezerwat przyrody Przyłęk – leśny rezerwat przyrody w gminie Nysa, w powiecie nyskim, w województwie opolskim.

Strony