Muzeum Diecezjalne

0

Muzeum Diecezjalne w Opolu powstało 21 listopada 1987 roku dzięki inicjatywie ks. bp. Alfonsa Nossola i było pierwszym w Polsce po II wojnie światowej muzeum wybudowanym od podstaw. Czynne jest we wtorki, czwartki oraz pierwsze niedziele każdego miesiąca.

Czytaj dalej

Muzeum Diecezjalne w Opolu powstało 21 listopada 1987 roku dzięki inicjatywie ks. bp. Alfonsa Nossola i było pierwszym w Polsce po II wojnie światowej muzeum wybudowanym od podstaw. Czynne jest we wtorki, czwartki oraz pierwsze niedziele każdego miesiąca.

Zbiory

Ekspozycja uwzględnia:

  • szaty, księgi, mszały, paramenty,
  • dzieła w trakcie prac konserwatorskich, dzięki temu zwiedzający mają możliwość zapoznania się ze skomplikowanym procesem przywracania dziełom sztuki pierwotnego wyglądu i blasku,
  • barokowe kielichy, monstrancje i relikwiarze wykonane przez złotników nyskich i wrocławskich,
  • dzieła sztuki sakralnej, pochodzące z parafii Opolszczyzny.

Do najcenniejszych zabytków należą:

  • figura "Madonna z Dzieciątkiem" z praskiej szkoły Parlerów,
  • figura "Krucyfiks" z kręgu Tilmana Riemeschneidera,
  • "Pieta" z warsztatu Wita Stwosza,
  • florencki renesansowy obraz w tondzie "Madonna z Dzieciątkiem i Św. Janem Chrzcicielem",
  • "Adoracja Dzieciątka" ze szkoły Fra Angelico,
  • srebrna sukienka Matki Boskiej Opolskiej ufundowana przez króla Jana III Sobieskiego jako votum po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem.

Działalność

Zadaniem muzeum jest gromadzenie powstałych przed wiekami na terenie województwa opolskiego obiektów sakralnych, ich ochrona, konserwacja, eksponowanie i ukazywanie przeszłości ziemi opolskiej, a także kultury plastycznej tworzonej obecnie. W muzeum mieści się bowiem galeria współczesnej sztuki sakralnej, w której organizowane są wystawy malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii i innych działań plastycznych współczesnych artystów polskich i zagranicznych. W salach muzeum odbywają się koncerty, wieczory poetyckie i przedstawienia teatralne.


Muzeum Diecezjalne - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.