Muzeum Śląska Opolskiego

0

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – regionalne muzeum mające swoją siedzibę w Opolu:

 • w barokowym gmachu dawnego jezuickiego kolegium przy Małym Rynku 7,
 • w klasycystycznej kamienicy z lat 1817-1818 przy ul. św. Wojciecha 13,
 • w budynku "karczmy prowincjonalnej" z początku XIX w. przy ul. Ozimskiej 10 (Galeria Muzeum Śląska Opolskiego im. Jana Cybisa),

Otwarte: wtorki-piątki 9:00-15.30; soboty 10.00-15.00, niedziele 12:00-17:00.

Muzeum zostało otwarte na początku października po wielomiesięcznym remoncie budynku głównego.

Czytaj dalej

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – regionalne muzeum mające swoją siedzibę w Opolu:

 • w barokowym gmachu dawnego jezuickiego kolegium przy Małym Rynku 7,
 • w klasycystycznej kamienicy z lat 1817-1818 przy ul. św. Wojciecha 13,
 • w budynku "karczmy prowincjonalnej" z początku XIX w. przy ul. Ozimskiej 10 (Galeria Muzeum Śląska Opolskiego im. Jana Cybisa),

Otwarte: wtorki-piątki 9:00-15.30; soboty 10.00-15.00, niedziele 12:00-17:00.

Muzeum zostało otwarte na początku października po wielomiesięcznym remoncie budynku głównego.

Wystawy

Muzeum posiada stałe ekspozycje:

 • "W kręgu farmacji"
 • "Malarstwo polskie XIX i XX wieku"
 • "Porcelana tułowicka - dar Antoniego Bilońskiego"
 • "Sztuka środowiska opolskiego po 1945 roku"
 • "Kamienica czynszowa przy ul. św. Wojciecha 9 w Opolu"
 • "Jan Cybis - malarstwo, rysunek" (w Galerii im. Jana Cybisa przy ul. Ozimskiej 10).

W najbliższym czasie otwarta zostanie kolejna stała ekspozycja pt. "Pradzieje Opolszczyzny".

Ponadto cały czas można oglądać wystawy czasowe związane bardziej lub mniej z tematyką regionalną.

Zbiory

Placówka gromadzi zabytki z zakresu archeologii i badań prowadzonych na terenie miasta i regionu (od epoki kamienia i żelaza po wczesne średniowiecze), a także w zakresie historii miasta, etnografii i sztuki, cały czas realizując działalność edukacyjną oraz wydawniczą.

Bogate zbiory muzeum zostały podzielone na 5 części:

 • Dział Archeologii - zespoły zabytków pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na terenie całej Opolszczyzny, w tym wartościowy zespół zabytków z epoki kamienia - narzędzia kamienne, krzemienne i wyroby z kości; zabytki z epoki brązu i żelaza - głównie ceramika kultury łużyckiej i pomorskiej, liczne muzealia z cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich: narzędzia, broń, ozdoby z metali i szkła;
 • Dział Historii - cennymi w kolekcji są starodruki oraz druki śląskie pochodzące niemal ze wszystkich ważniejszych śląskich oficyn wydawniczych, materiały plebiscytowe, dokumenty z okresu powstań śląskich, dokumenty z działalności Związku Polaków w Niemczech, kolekcja wyrobów rzemiosła cechowego i dokumenty historyczne oraz militaria związane z działalnością cechów, dawne atlasy, mapy oraz ikonografia miasta Opola, a także numizmaty - monety i medale;
 • Dział Sztuki - przykłady śląskiej sztuki gotyckiej ze słynną Madonną z Sadowa (1380), zbiór rzemiosła artystycznego, m.in. ceramika z manufaktur śląskich, Galeria Malarstwa Polskiego XIX/XX w. - dzieła o tematyce historyczno-batalistycznej, rodzajowej, liczne pejzaże i portrety najwybitniejszych twórców z tego okresu, m.in. J. Chełmońskiego, M. Gierymskiego, J. Kossaka, J. Pankiewicza, J. Stanisławskiego, J. Fałata, S. I. Witkiewicza oraz K. Krzyżanowskiego, a także licząca ponad 80 obrazów olejnych oraz ponad 800 akwareli i rysunków kolekcja, urodzonego w województwie opolskim, wybitnego polskiego kolorysty Jana Cybisa oraz zbiór dzieł współczesnych twórców działających na terenie województwa opolskiego;
 • Dział Etnografii - kultura materialna, duchowa i społeczna Śląska Opolskiego z XIX i XX w. - przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze, zabytki z zakresu rzemiosła, bogaty zbiór z zakresu sztuki ludowej - rzeźba, malarstwo oraz kolekcja stroju ludowego, a także bogata kolekcja plastyki obrzędowej, w tym zbiór kroszonek;
 • Dział Przyrody - okazy flory - zielniki roślin naczyniowych oraz zestaw roślin środkowej Europy, fauna - kolekcja owadów krajowych i zagranicznych, mięczaki, ptaki i ssaki, a także zbiory paleontologiczne i geologiczne - skamieniałe formy zwierząt i roślin znalezionych na obszarze Śląska oraz utwory skalne i mineralne występujące na obszarze całego kraju.

Historia

Muzeum Miejskie (niem. Stadtmuseum) zostało założone w Opolu w roku 1900. W 1932 roku zyskało status muzeum regionalnego i jego siedziba została przeniesiona do byłego kolegium jezuickiego, w którym mieści się do dzisiaj. W 1980 roku do kompleksu muzealnego dołączono sąsiadującą kamienicę, a w 1999 otworzono przy ul. Ozimskiej Galerię im. Jana Cybisa. Część zbiórów jest eksponowana także w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.


Muzeum Śląska Opolskiego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.
E-mail: