Łódzkie - Karczmy

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego – muzeum zlokalizowane w Krośniewicach przy Placu Wolności 1, powstałe w oparciu o zbiory prywatne kolekcjonera Jerzego Dunin-Borkowskiego
Zgierz, Plac Jana Pawła II 5