Kujawsko-pomorskie - Rzeźby

Przechodzący przez rzekę – rzeźba balansująca w Bydgoszczy, zawieszona na linie nad rzeką Brdą, w pobliżu mostu im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego.
Pomnik ułana z dziewczyną w Grudziądzu - zwany również "Ułan i dziewczyna", to rzeźba na Starym Mieście, odsłonięta na koronie muru schodów, prowadzących z ul. Spichrzowej na Błonia Nadwiślańskie, u zbiegu z ul. Ratuszową, w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza, fary i zabytkowych spichrzów.
Łuczniczka – rzeźba w Bydgoszczy, w parku Jana Kochanowskiego, naprzeciw Teatru Polskiego.
Dzieci bawiące się z gęsią – rzeźba-fontanna położona w Bydgoszczy na Starym Rynku. Jest jedną z najstarszych zachowanych rzeźb publicznych w mieście i od początku swego istnienia upiększa Stary Rynek.
Bydgoska Aleja Autografów – zbiór płaskorzeźb wmurowanych w nawierzchnię ulicy Długiej w Bydgoszczy, między ulicami Jana Kazimierza i Stefana Batorego, przedstawiających odwzorowane w granicie podpisy osób zasłużonych dla Bydgoszczy. Pierwszy autograf został wmurowany w 2007 roku.
Trzy Gracje – posągi w Bydgoszczy, położone przy ul. Stary Port, na nabrzeżu Brdy.
Fontanna Potop – fontanna-rzeźba istniejąca w latach 1904-1943 w Bydgoszczy. Przez cały okres istnienia, a więc 39 lat, dzieło to było jedną z atrakcji turystycznych Bydgoszczy. Od 2006 r. trwa proces rekonstrukcji rzeźby prowadzony przez Społeczny Komitet Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop.
Rzeźba Pana Twardowskiego – ruchoma rzeźba umieszczona w oknie kamienicy przy Starym Rynku w Bydgoszczy, ukazująca się dwa razy dziennie w oprawie spektaklu świetlno-muzycznego.
Pomnik flisaka stojący na toruńskim rynku Starego Miasta to fontanna zwieńczona statuetką. Pomnik przedstawia flisaka grającego na skrzypcach otoczonego przez żaby.