Kościół św. Marcina z Tours

0

Kościół św. Marcina z Tours w Grębocicach - o kościele po raz pierwszy wspomniano w roku 1376. W czasie reformacji kościół przejęli protestanci, zwrócony katolikom w 1654 roku.

Od 1654 roku proboszczami w Grębocicach byli m.in.:

 • Leonard Frommhold
 • Grzegorz Ambroży Klan
 • Antoni Pohl
 • Chrystian Klose
 • Józef Artelt
 • Paweł Goerlitz
 • Stanisław Zimny
 • Eugeniusz Golinowski
 • Jan Wójtowicz

Obecnym proboszczem jest ks. Andrzej Skoczylas.

Dzisiejszy kościół z cegły i kamienia wybudowany został około 1500 roku. Przebudowany w roku 1813, pokryty miedzianą blachą w 1995. Kubatura kościoła wynosi 3500 m³, a powierzchnia użytkowa 375 m². orientowany, posiada późnobarokowe wnętrze, z XVIII wieku.

Kościół składa się z:

 • trójprzęsłowej nawy głównej wraz z ołtarzem
 • prostokątnego prezbiterium (nakrytego stropem)
 • dwuprzęsłowego i niższego od nawy chóru muzycznego; znajdują się na nim organy mechaniczne z roku 1861. Wybudowała je firma Walter Gebrüder.)

Antepedium ołtarza głównego ukazuje wieczerzę w Emaus. Przy głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Marcina oddającego płaszcz żebrakowi. Rzeźby czterech Ojców Kościoła:

 • Grzegorza Wielkiego
 • Ambrożego z Mediolanu
 • św. Augustyna
 • św. Hieronima pustelnika

Ołtarze boczne:

 • ołtarz Świętej Rodziny
 • ołtarz św. Anny

Po stronie zachodniej jest umiejscowiona wieża na rzucie kwadratu. Wejście do niej znajduje się po stronie północnej (klatka schodowa). W przyziemiu elewacji frontowej znajduje się pięć płaskorzeźb, które pochodzą z kapliczek różańcowych. Po stronie północnej dobudowana kaplica, przy prezbiterium, od strony południowej zakrystia (ze sklepieniem krzyżowym). Przy kościele znajduje się dom pogrzebowy oraz cmentarz z kilkunastoma nagrobkami z lat 40-60 XX wieku oraz kilkoma ocalałymi nagrobkami z wieku XIX.

Wydarzeniem, które wpłynęło na rangę kościoła było ochrzczenie w nim urodzonego w Grębocicach Hieronima Scultetusa – biskupa brandenburskiego, zwierzchnika i polemisty Marcina Lutra.

Kościół św. Marcina z Tours - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.