Kościół św. Bernarda

0

Parafia św. Bernarda z Clairvaux w Sopocie – wchodzi w skład dekanatu Sopot archidiecezji gdańskiej. Powstała w 1983 roku.

Kościół parafialny został zbudowany w latach 1986–1991. Mieści się przy ulicy Abrahama.

Czytaj dalej

Parafia św. Bernarda z Clairvaux w Sopocie – wchodzi w skład dekanatu Sopot archidiecezji gdańskiej. Powstała w 1983 roku.

Kościół parafialny został zbudowany w latach 1986–1991. Mieści się przy ulicy Abrahama.

Historia parafii

W 1981 roku grupa wiernych, mieszkańców górnego Sopotu, przy poparciu księdza proboszcza Edwarda Brzozowskiego, udała się do biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka z pisemną prośbą, podpisaną przez 2000 osób, o utworzenie w tej części miasta nowej parafii. Dnia 2 lutego 1983 roku erygowana została parafia świętego Bernarda, a jej proboszczem został ks. Zygmunt Toboła.

Pierwszym zadaniem było wybudowanie tymczasowej kaplicy. Do budowy przystąpiono w maju 1983 roku, a już w sierpniu tego samego roku kaplica była gotowa. Dnia 21 sierpnia 1983 roku, w uroczystość patrona parafii, biskup Lech Kaczmarek dokonał poświęcenia i odprawił w niej pierwszą mszę świętą, a także poświęcił pamiątkowy krzyż misyjny i plac pod budowę świątyni. We wrześniu 1983 roku rozpoczęto katechizacje dzieci i młodzieży w kaplicy i sąsiednich pomieszczeniach.

Proboszczowie

  • ks. Kanonik Dariusz Ławik – proboszcz parafii od 5 stycznia 2003

Kościół św. Bernarda - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.