Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

0

Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - rzymskokatolicki kościół parafialny położony przy pl. Kościelnym 1 w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej. Kościół należy do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej. Dnia 28 lipca 2011 roku, pod numerem A-165/201, kościół ostał wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.

  1. ↑ Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo opolskie (pol.). 30 września 2014. .
Czytaj dalej

Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - rzymskokatolicki kościół parafialny położony przy pl. Kościelnym 1 w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej. Kościół należy do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej. Dnia 28 lipca 2011 roku, pod numerem A-165/201, kościół ostał wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Historia

Nowa Wieś Królewska, (do roku 1955 odrębna miejscowość) podlegała opolskiej parafii św. Krzyża. Już w XIX wieku mieszkańcy Nowej Wsi Królewskiej ubiegali się o powstanie własnego kościoła. Zakładano początkowo powstanie kościoła w południowej części miasta Opole (rejon dzisiejszego placu Daszyńskiego), lecz ta propozycja nie była korzystna dla mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej. Ze względu na cenę gruntu, na którym miał powstać nowy kościół idea ta upadła. Długoletnie starania wiernych i dobroczyńców przyniosły efekt. Maria i Franciszka Schwierz prawnie wyraziły chęć złożenia 30.000 marek na cel budowy kościoła. Chcąc zrealizować swoje zobligowania, ostatecznie w dniu 27 grudnia 1898 roku przekazały tę kwotę opolskiemu proboszczowi, zastrzegając iż jeśli do roku 1910 nie powstaną w Nowej Wsi Królewskiej kościół i dom duszpasterski, ulokowana w Miejskiej Kasie Oszczędności kwota ma być zwrócona prawowitym właścicielom. Już w 1899 roku zatrudniono śląskiego architekta Ludwiga Schneidera. Wykonał on projekt, które przekazany został arcybiskupowi wrocławskiemu. Pozytywna opinia została zatwierdzona 9 października 1901 roku. Następnie rozpoczęto budowę kościoła. W międzyczasie powstał kościół tymczasowy dla założonej w dniu 20 czerwca 1901 roku parafii. 22 października 1901 roku proboszczem nowej parafii został ksiądz Oswald Sonnek. W październiku 1902 położono uroczyście kamień węgielny. Oprócz zawodowych budowniczych w robotach budowlanych aktywnie uczestniczyli parafianie. 13 listopada 1904 roku poświęcono trzy dzwonów powstałych w odlewni warsztatu F. Otto w Hemelingen. W dniu 21 maja 1905 roku została dokonana uroczysta konsekracja, na którą przybył osobiście z Wrocławia kardynał Georg Kopp. Kardynał Kopp przekazał parafii 5000 marek, za które zakupione zostały:

  • ołtarze,
  • chrzcielnica,
  • zegar na wieży.

Jednym z wikariuszy w parafii, na początku lat sześćdziesiątych był Jan Wieczorek, późniejszy biskup ordynariusz diecezji gliwickiej.

Architektura kościoła

Świątynia została zbudowana na planie krzyża łacińskiego. Jest to trójnawowa bazylika z transeptem, wydzielonym prezbiterium i masywną, wysoką wieżą od strony zachodniej. Zbudowana jest z cegły klinkierowej, do dekoracji użyto także kamienia oraz elementów ceramicznych. Boczne nawy położne są nisko, natomiast środkowa wniesiona jest wysoko tworząc sklepienie żebrowo-krzyżowe u podstawy wsparte jest na wspornikach. Wieża, o wysokośći 67 metrów, wzniesiona jest nad nawą środkową. Tworzy ona główną halę wejściową. Nad wąskim prostoliniowym małym dwuspadowym dachem wieży znajduje się ośmiokątna piramida o wysokości 54 metrów. Nad dużym portalem znajduje się statua św. Oswalda, imiennego patrona pochodzącego od imienia budowniczego ks. Oswalda. Obok kościoła znajduje się neogotycki budynek plebanii według projektu autora kościoła.


Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.