Gmina Wodzisław - Atrakcje

Wodzisław, Świętego Marcina 3
Kościół świętego Marcina w Wodzisławiu – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w dawnym mieście, obecnie wsi gminnej Wodzisław, w województwie świętokrzyskim. Należy do dekanatu wodzisławskiego diecezji kieleckiej.
Rezerwat przyrody Lipny Dół koło Książa Wielkiego – leśny rezerwat przyrody w gminie Książ Wielki, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim.
Rezerwat przyrody Kwiatówka – leśny rezerwat przyrody w gminie Książ Wielki, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim.
Synagoga w Wodzisławiu – synagoga znajdująca się w Wodzisławiu przy placu między ulicami Ariańską i Okopową.
Rezerwat przyrody Lubcza – rezerwat florystyczny na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na północny wschód od miejscowości Lubcza, w gminie Wodzisław, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim. Powierzchnia: 6,5 ha Rok utworzenia: 1959