Dolnośląskie - Grodziska

Szaniec Szwedzki (niem. Schwedenschanze) – wzniesienie wydmowe o wysokości bezwzględnej 126 m n.p.m., częściowo sztucznie usypane, znajdujące się w Lesie Osobowickim we Wrocławiu.
Rezerwat Archeologiczny w Będkowicach – rezerwat obejmujący wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, składający się z cmentarzyska kurhanowego (VIII-IX w.) i grodziska (VIII-XI w.). Znajdują się w nim również ślady osady (VIII-XIII w.) wraz z dwiema zrekonstruowanymi chatami.