Warmińsko-mazurskie - Grodziska

Święta Góra k. Staświn - wzniesienie położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżycki, w gminie Miłki, odległości ok. 800 m na południowy zachód od wsi Staświny. Na nim grodzisko wielofazowe, użytkowano od epoki żelaza aż do VII w.