Świętokrzyskie - Ośrodki kultury

Zamek w Stopnicy – zamek królewski wzniesiony w Stopnicy około 1350 roku przez króla Kazimierza Wielkiego w zachodniej części dawnego miasta. Pełnił on funkcję stacji królewskiej przy drodze z Krakowa do Sandomierza oraz ośrodka okolicznych dóbr.
Pacanów, Kornela Makuszyńskiego 1
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka – dziecięce centrum kultury znajdujące się w Pacanowie, oficjalnie otwarte 24 lutego 2010 roku. Instytucja prowadzi działalność kulturalną skierowaną do dzieci, rodziców i osób pracujących z dziećmi.
Synagoga w Chęcinach – synagoga znajdująca się w Chęcinach przy obecnej ulicy Długiej 21, zaraz obok dawnego domu rabina.
Bliżyn, Stanisława Staszica 16d
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie to samorządowa jednostka kulturalna działająca na terenie Gminy Bliżyn zwany Zameczkiem. Ośrodek Kultury powstał w 1976 roku uchwałą ówczesnej Gminnej Rady Narodowej Nr XIV z dn. 11 X 1976. Pierwszym dyrektorem była Jadwiga Murdzek.
Kielce, Księdza Piotra Ściegiennego 2/6
Telefon: +48 41 365 51 00
Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach to działająca od 55 lat na terenie województwa świętokrzyskiego samorządowa jednostka kulturalna. Jego siedziba mieści się niedaleko centrum miasta przy ulicy ks.