Powiat tomaszowski - Architektura

Strony

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Tomaszów - Północ diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Cerkiew św. Paraskewii w Kniaziach – cerkiew greckokatolicka znajdująca się w miejscowości Kniazie.
Synagoga w Łaszczowie – synagoga znajdująca się w Łaszczowie, przy ulicy Rycerskiej.
Cerkiew św. Dymitra w Teniatyskach — nieistniejąca już cerkiew w miejscowości Teniatyska.
Figura z 1906 roku w Łubczu – kapliczka przydrożna typu wnękowego wykonana z kamienia w 1906 roku, znajdująca się w Łubczu, na terenie parafii św. Anny w Gródku.

Strony