Muzeum Kargula i Pawlaka

0

Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu - muzeum znajdujące się w Lubomierzu, przy ul. Wacława Kowalskiego 1. Znajduje się w dawnym Domu Płócienników, w budynku pochodzącym z XVI w.

Czytaj dalej

Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu - muzeum znajdujące się w Lubomierzu, przy ul. Wacława Kowalskiego 1. Znajduje się w dawnym Domu Płócienników, w budynku pochodzącym z XVI w.

Opis

W 1992 r. w Lubomierzu wyszedł pierwszy numer lokalnej gazety Sami Swoi, a redaktorzy zaczęli gromadzić pamiątki związane filmową przeszłością miasta. Muzeum powstało w 1995 r. z inicjatywy mieszkańców miasta, przy wsparciu ówczesnego burmistrza.

Muzeum zlokalizowane jest w pobliżu Lubomierskiego Rynku (Placu Wolności), którego plener kilkakrotnie pojawia się w filmie Sami swoi. Pomieszczenia muzealne mieszczą się na parterze jednego z najstarszych w mieście budynków - tzw. Domu Płócienników, od XVI w. siedzibie cechu Płócienników, którego budynek posiada bogate walory architektoniczne, stanowiące atrakcję turystyczną.

Przed muzeum mieści się Zaułek filmowy, który formalnie nie jest częścią muzeum, ale stanowi rozwinięcie ekspozycji muzealnej. Znajdują się w nim tablice pamiątkowe poświęcone ludziom filmu związanym nie tylko z filmem Sami swoi, ale także z innymi produkcjami filmowymi realizowanymi w Lubomierzu.

Zbiory

W Muzeum Kargula i Pawlaka zgromadzone są różne pamiątki związane z kultową komedią Sylwestra Chęcińskiego, przede wszystkim rekwizyty wykorzystane przy kręceniu filmu. Wśród rekwizytów znajdują się m.in. karabin, z którego zamek wylata, granat do świątecznego ubrania i fragment płota, przy którym kłócili się bohaterowie. Wśród innych unikatowych eksponatów znajdują się: umowa z dublerem Władysława Hańczy - Józefem Jakubowskim oraz pierwsza kopia filmu Sami swoi, z której film był odtwarzany podczas prapremiery w 1967 roku.


Muzeum Kargula i Pawlaka - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.