Muzeum Czynu Powstańczego

0

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny – muzeum położone w wsi Góra Świętej Anny. Stanowi oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Idea stworzenia muzeum zrodziła się w 1961 roku, podczas obchodów czterdziestej rocznicy III powstania śląskiego. Placówkę otwarto cztery lata później. Jej pierwszą siedzibą był budynek szkoły w Leśnicy, w którym podczas III powstania stacjonowało dowództwo Katowickiego Pułku Powstańczego im. Józefa Piłsudskiego. W 1980 roku placówkę przeniesiono do aktualnej siedziby: budynku „Domu Polskiego” na terenie Góry Świętej Anny, który w latach przedwojennych pozostawał w gestii Związku Polaków w Niemczech.

Aktualnie w muzeum można oglądać – poza ekspozycjami dotyczącymi historii powstań śląskich oraz przejmowania terenów Górnego Śląska przez Polaków – wystawy obrazujące historię zespołu klasztornego franciszkanów, dzieje polskiego ruchu narodowego w latach 1848-1918, działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” a także historię Związku Polaków w Niemczech i Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Niemiec.
W 2006 roku muzeum wzbogaciło się o „Panoramę Powstań Śląskich” – multimedialny spektakl historyczny. W tymże roku przeniesiono tu również Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego.

Muzeum jest obiektem całorocznym, czynnym z wyjątkiem poniedziałków. Wstęp jest płatny.

Muzeum Czynu Powstańczego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.