Ławeczka Starszych Panów

0

Ławeczka Starszych Panów znajduje się na wzgórzu uniwersyteckim w Opolu.

Jest dziełem rzeźbiarza opolskiego, profesora Mariana Molendy.

Projekt został wybrany spośród siedmiu koncepcji, przedstawionych przez Autora inicjatorowi pomnika – profesorowi Stanisławowi S. Niciei. Przedstawia obu artystów siedzących na końcach ławki, przechodzącej miękko z klawiatury fortepainu we wstęgę papieru.

Pomnik Starszych Panów stanął na wzgórzu 4 czerwca 2010 obok zrealizowanych wcześniej również z inicjatywy prof. Niciei pomników Jerzego Grotowskiego, Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena i Marka Grechuty.

Ławeczka Starszych Panów - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.