Książański Park Krajobrazowy

0

Książański Park Krajobrazowy leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, natomiast według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego - wchodzi w skład Pogórza Zachodniosudeckiego. Książański Park Krajobrazowy od strony północno - zachodniej leży na terenie m. Wałbrzycha oraz graniczy od strony północnej z m. Świebodzice.

 • Typy krajobrazów: L/K/W

Ze względu na rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną obszar Parku podzielono umownie na 3 podstawowe Zespoły:

 • Dobromierski Zespół Krajobrazowy (teren północno-zachodni)
 • Książański Zespół Krajobrazowy (teren centralny)
 • Lubiechowski Zespół Krajobrazowy (teren wschodni)
Czytaj dalej

Książański Park Krajobrazowy leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, natomiast według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego - wchodzi w skład Pogórza Zachodniosudeckiego. Książański Park Krajobrazowy od strony północno - zachodniej leży na terenie m. Wałbrzycha oraz graniczy od strony północnej z m. Świebodzice.

 • Typy krajobrazów: L/K/W

Ze względu na rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną obszar Parku podzielono umownie na 3 podstawowe Zespoły:

 • Dobromierski Zespół Krajobrazowy (teren północno-zachodni)
 • Książański Zespół Krajobrazowy (teren centralny)
 • Lubiechowski Zespół Krajobrazowy (teren wschodni)

Rezerwat przyrody

Na obszarze gminy znajduje się rezerwat przyrody Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha chroniący przełomowe odcinki rzeki Pełcznicy i strumyka Szczawnik wraz różnorodną fauną i florą.

Flora

Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od 181 do 229. Szczególnie licznie występują mchy i porosty. 29 gatunków podlega ochronie, z czego 19 całkowitej. Na terenie parku znajduje się 17 pomników przyrody, głównie cisów, m.in. cis Bolko, a także 3 zabytkowe aleje drzew: 2 lipowe i jedna kasztanowa, arboretum – Sudecki Ogród Dendrologiczny oraz 130 drzewa egzotyczne i 126 drzew zabytkowych.

Obszary leśne dzielą się na:

  • grądy
  • kwaśną buczynę górską
  • zespół olszyny podgórskiej
 • jawor
 • klon
 • brzoza brodawkowata
 • Sosna zwyczajna
 • jarzębina
 • głóg
 • kosmatka gajowa
 • śmiałek pogięty
 • borówka czarna
 • wiechlina gajowa
 • przenęt purpurowy
 • czerniec gronkowy
 • grab zwyczajny
 • dąb bezszypułkowy
 • lipa drobnolistna
 • buk
 • czeremcha zwyczajna
 • leszczyna pospolita
 • przytulia Schultesa
 • kopytnik pospolity
 • gajowiec żółty
 • bluszcz pospolity
 • olsza czarna
 • świerk
 • wierzba
 • babka zwyczajna
 • bluszczyk kurdybanek
 • życica trwała
 • kłosówka wełnista
 • krwawnik pospolity
 • kostrzewa owcza
 • lepiężnik różowy
 • różanecznik - rododendron

Fauna

 • traszka grzebieniasta
 • traszka górska
 • salamandra plamista
 • grzebiuszka ziemna
 • rzekotka drzewna
 • jaszczurka zwinka
 • jaszczurka żyworodna
 • padalec zwyczajny
 • zaskroniec
 • gniewosz plamisty
 • pliszka górska
 • pluszcz
 • kowalik
 • dzięcioł duży
 • dzięcioł czarny
 • dzięcioł zielony
 • nocek łydkowłosy
 • muflon
 • mrówka rudnica
 • sarna europejska
 • dzik

Rezerwaty

 • Jeziorko Daisy
 • Przełomy pod Książem

Szlaki turystyczne

 • piesze
  • – Struga – ruiny zamku Cisy
  • – rozdroże pod Starym Książem – Wąwóz Książ
  • – Szlak Zamków Piastowskich
  • – Cis Bolko – Zamek Książ – Stado Ogierów Książ – Świebodzice
  • – Witoszów – wąwóz Pełcznicy
  • żółto-niebieski – Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej
 • ścieżki spacerowe
  • Ścieżka spacerowa, znaki czerwone: Wałbrzych Podzamcze – Wałbrzych Szczawienko – Zamek Stary Książ – Skiba – Wąwóz Szczawnika – Wałbrzych Podzamcze.
  • Ścieżka spacerowa, znaki niebieskie: Wałbrzych Podzamcze – Borowiec Mały – Zwierzyniec – Wąwóz Szczawnika – Wałbrzych Szczawienko – Wałbrzych Podzamcze.
  • Ścieżka spacerowa, znaki żółte: Zamek Stary Książ – Wąwóz Szczawnika – Dolina Czarnego Potoku – Zamek Cisy

Książański Park Krajobrazowy - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika i zdjęć, a jego lokalizacja nie została potwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz podać te informacje.