Kościół św. Michała Archanioła

0

Kościół św. Michała Archanioła w Grodkowie – kościół parafialny (farny) pod wezwaniem św. Michała Achanioła, wcześniej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.

Wybudowany był w stylu wczesnogotyckim, wzmiankowany już w 1282 roku, w 1449 r. został spalony podczas pożaru, a następnie odbudowany.

Wiek XV i XVI służyły rozbudowie kościoła lecz wojna trzydziestoletnia nie oszczędziła go - został ponownie spalony; następnie przed rokiem 1671 był odnowiony staraniem biskupa Sebastiana Rostocka.

W roku 1893 nastąpiła częściowa regotyzacja kościoła.

Kościół posiada wczesnogotyckie prezbiterium o układzie wendyjskim pochodzące z XIII wieku, pozostała część kościoła ma układ polski; przy prezbiterium znajduje się zakrystia z przełomu XV-XVI wieku; ołtarz główny w stylu późno barokowym ufundowany został w 1729 roku przez księdza Henryka Schmidta, a wykonany przez rzeźbiarza Michała Kosslera z Niemodlina i malarza Melchiora Franciszka Ansi; ponadto w kościele znajduje się barokowa chrzcielnica marmurowa, barokowy prospekt organowy i dzwon, który był przelany w 1833 r. i umieszczony nad prezbiterium; obecne wyposażenie manierystyczno-barokowe;

Kościół św. Michała Archanioła jest główną siedzibą dekanatu grodkowskiego.

Kościół św. Michała Archanioła - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.