Gmina Żukowice - Zamki

Pałac w Czernej – wybudowany w XVI w. w Czernej.