Galeria Sztuki Współczesnej

0

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu (GSW)] jest publiczną instytucją kultury, prezentującą i promującą sztukę współczesną. Istnieje od 1958 roku (wcześniej jako Biuro Wystaw Artystycznych). Przez lata swej działalności zorganizowała ponad 3000 ekspozycji opolskich, polskich oraz zagranicznych twórców. W każdym roku około 30 wystaw. Galeria promuje sztukę polską, mając na uwadze szczególnie twórców związanych z Opolszczyzną. Czyni to także poza granicami kraju, współpracując z różnymi ośrodkami artystycznymi na świecie.

W kalendarzu imprez artystycznych organizowanych przez galerię są takie, które odbywają się cyklicznie: wystawa Ars Polonia - co dwa lata, czyli prezentacja sztuki artystów polskich, tworzących poza granicami kraju, także doroczny Salon Jesienny oraz renomowana wystawa World Press Photo.

GSW prowadzi też - zakrojoną na szeroką skalę - działalność edukacyjną, popularyzującą sztukę naszych czasów, poprzez warsztaty artystyczne, wykłady, projekcje filmowe i spotkania z twórcami. Galeria dysponuje obiektem z nowoczesnymi salami wystawowymi, placem ekspozycyjnym oraz Artpunktem - budynkiem, w którym koncentrują się działania warsztatowe.

Ważną część działalności galerii stanowi projektowanie wydawnictw: katalogów, albumów, plakatów, oraz innych okazjonalnych materiałów promujących galerię i jej działania. To tutaj znajduje się redakcja Artpunktu – kwartalnika poświęconego sztuce współczesnej. Pracownicy galerii zajmują się także projektowaniem wystaw plenerowych.

GSW koncentruje się na dokumentowaniu dokonań twórczych opolskiego środowiska artystycznego. Posiada bogate zbiory własne z dziedziny sztuk wizualnych oraz bibliotekę z czytelnią w budynku Artpunktu, gromadzącą książki, albumy i czasopisma dotyczące zarówno sztuki dawnej, jak i współczesnej.

Galeria Sztuki Współczesnej - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.