Borzysławice

0

Borzysławice - wieś w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki.

Warto zobaczyć

Zabytkowe domy mieszkalne tworzą zwartą zabudowę południowej pierzei placu targowego, pochodzącą z końca XVIII w. i są pozostałością po nieudanej próbie założenia miasta.