Zamek w Otyniu

0

Zamek w Otyniu – powstał w formie gotyckiej, prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku. W wieku XVI doszło do pierwszej przebudowy, w duchu renesansowym. Sto lat później czeska prowincja jezuitów przebudowała go na klasztor, który funkcjonował tu do 1776 roku.

Rezydencja nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. W roku 1945 została znacjonalizowana i przydzielona miejscowemu PGR, który zaadaptował ją na mieszkania i magazyny. Po serii dewastacji i pożarów popadł w ruinę. Wykupiony na początku lat 90. przez prywatnego właściciela z Warszawy, był przez krótki okres poddawany zabiegom konserwatorskim, jednak właściciel nie dokończył remontu zabudowań.

Zamek w Otyniu - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.