Rezerwat Góra Gipsowa

0

Rezerwat przyrody Góra Gipsowa – rezerwat przyrody na południowym stoku Góry Gipsowej w pobliżu miasta Kietrz (w gminie Kietrz, w powiecie głubczyckim, w województwie opolskim), na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego.

O interesującej florze Góry Gipsowej z licznymi gatunkami reprezentującymi element pontyjski pisał już w 1837 r. Friedrich Wilhelm Kölbing. Od 1926 r. utworzenie na "Gipsowej Górze" (niem. Gipsberg) stanowiska ochrony roślin postulował Richard Keilholz - nauczyciel tkactwa w Królewskiej Szkole Tkackiej w Kietrzu i przyrodnik-amator, który temu stanowisku poświęcił dwie publikacje: Die pontische Pflanzengemeinschaft der Gipsberge bei Katscher ("Der Oberschleiser" 9, 1927) oraz Die Flora der Gipsberge von Dirschel bis Katscher ("Leschwitzer Tischkerierkalender" 2, 1927 i 3, 1928). W dniach 25-26 czerwca 1927 r. Prowincjonalne Władze do Spraw Ochrony Pomników Przyrody w Prowincji Górny Śląsk przeprowadziły studyjną wycieczkę w terenie. Obok Keilholza wzięli w niej udział m. in. Gustav Eisenreich, baron Bolko von Richthofen (jako reprezentant władz Prowincji) i burmistrz Kietrza Greinert. Starania Keilholza zostały zwieńczone sukcesem dopiero w 1935 r., kiedy władze prowincjonalne w Opolu utworzyły "Obszar Przyrody Chronionej Wapienna Góra koło Kietrza" (niem. Naturschutzgebiet Kalkberg bei Katscher) o powierzchni 33,65 arów.

Po II wojnie światowej Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 roku został w tym miejscu utworzony rezerwat przyrody w celu zachowania stanowisk roślinności stepowej. Powstał na południowym zboczu Góry Gipsowej, gdzie w latach 1812 – 1972 prowadzono eksploatację złóż gipsu metodą podziemną (na terenie rezerwatu widoczne są ślady tej eksploatacji).

Na terenie rezerwatu znajdują się stanowiska roślin stepowych i zaroślowej, m.in. dzwonek boloński, kostrzewa walezyjska, oman szorstki, perz siny, owsica łąkowa, śniadek cieńkolistny , ostrożeń pannoński, leniec pospolity, dziewanna fioletowa, złocień baldachogroniasty, pajęcznica gałęzista, storczyk bzowy, krwawnik szczecinkolistny, głowienka wielkokwiatowa, przewiercień sierpowaty, pięciornik biały.

  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013: Czynna ochrona muraw kserotermicznych w Rezerwacie Góra Gipsowa
Rezerwat Góra Gipsowa - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.