Rezerwat Annabrzeskie Wąwozy

0

Rezerwat przyrody Annabrzeskie Wąwozy – rezerwat przyrody, w południowo-zachodniej Polsce na Wzgórzach Dalkowskich na terenie nadleśnictwa Szprotawa, województwo lubuskie, Powiat nowosolski, gmina Bytom Odrzański.

Rezerwat położony jest w zachodni-północnej części Wzgórz Dalkowskich, na pograniczu województwa dolnośląskiego i województwa lubuskiego,około 1,0 km na południe od miejscowości Bonów .

Rezerwat został utworzony w 1977 r. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 55,83 ha, utworzony dla ochrony naturalnych zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich gatunków roślin chronionych. Rezerwat utworzono głównie dla zachowania i ochrony fragmentów naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych oraz cennych gatunków flory i fauny. Rezerwat służy dla celów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych

Rezerwat obejmuje bardzo ciekawą pod względem florystycznym i krajobrazowym, sfałdowaną część zalesionej wierzchowiny Wzgórz Dalkowskich poprzecinaną wąwozami. Obszar rezerwatu rezerwat charakteryzuje się silnie rozwiniętą rzeźbą powierzchni, najwyższe wzniesienie osiąga wysokość 220 m n.p.m. Różnice względne między szczytami wzniesień, a dnem wąwozów dochodzą do 40 m. Występuje na nim las z buczynę pomorską i rosnącymi sporadycznie dębami i świerkami. Starodrzew występujący miejscowo datuje się na 250-400 lat – buk i do 300 lat – dąb. Pozostała część lasów ma około 40-60 lat W rezerwacie występują bogate zbiorowiska roślinne. Ochroną objęte są stare drzewostany porastające malownicze, strome zbocza wąwozu. Ochroną ścisłą objęte są gatunki występujące w runie leśnym: podrzeń żebrowiec, gnieźnik leśny, bluszcz pospolity, widłak jałowcowaty, ochroną częściową objęte są: konwalia majowa, kruszyna pospolita oraz zespoły leśne: Carici elongatae-Alnetum, Circaeo-Alnetum, Ficario-Ulmetum, Galio-Carpinetum, Luzulo pilosae-Fagetum, Melico-Fagetum, Pino-Quercetum.

Czytaj dalej

Rezerwat przyrody Annabrzeskie Wąwozy – rezerwat przyrody, w południowo-zachodniej Polsce na Wzgórzach Dalkowskich na terenie nadleśnictwa Szprotawa, województwo lubuskie, Powiat nowosolski, gmina Bytom Odrzański.

Rezerwat położony jest w zachodni-północnej części Wzgórz Dalkowskich, na pograniczu województwa dolnośląskiego i województwa lubuskiego,około 1,0 km na południe od miejscowości Bonów .

Rezerwat został utworzony w 1977 r. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 55,83 ha, utworzony dla ochrony naturalnych zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich gatunków roślin chronionych. Rezerwat utworzono głównie dla zachowania i ochrony fragmentów naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych oraz cennych gatunków flory i fauny. Rezerwat służy dla celów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych

Rezerwat obejmuje bardzo ciekawą pod względem florystycznym i krajobrazowym, sfałdowaną część zalesionej wierzchowiny Wzgórz Dalkowskich poprzecinaną wąwozami. Obszar rezerwatu rezerwat charakteryzuje się silnie rozwiniętą rzeźbą powierzchni, najwyższe wzniesienie osiąga wysokość 220 m n.p.m. Różnice względne między szczytami wzniesień, a dnem wąwozów dochodzą do 40 m. Występuje na nim las z buczynę pomorską i rosnącymi sporadycznie dębami i świerkami. Starodrzew występujący miejscowo datuje się na 250-400 lat – buk i do 300 lat – dąb. Pozostała część lasów ma około 40-60 lat W rezerwacie występują bogate zbiorowiska roślinne. Ochroną objęte są stare drzewostany porastające malownicze, strome zbocza wąwozu. Ochroną ścisłą objęte są gatunki występujące w runie leśnym: podrzeń żebrowiec, gnieźnik leśny, bluszcz pospolity, widłak jałowcowaty, ochroną częściową objęte są: konwalia majowa, kruszyna pospolita oraz zespoły leśne: Carici elongatae-Alnetum, Circaeo-Alnetum, Ficario-Ulmetum, Galio-Carpinetum, Luzulo pilosae-Fagetum, Melico-Fagetum, Pino-Quercetum.

Inne

  • Rezerwat nazwę swą bierze od pobliskiej miejscowości – Góry Św. Anny dawniej Annaberg.
  • W najwyżym punkcie rezerwatu z uwagi na duże walory krajobrazowe wybudowano drewnianą wieżę widokową.
  • Przez rezerwat prowadzi ścieżka przyrodnicza.
  • Teren na którym położony jest rezerwat, kształtował lodowiec. Podłoże rezerwatu stanowią naniesione osady polodowcowe w postaci piasków gliniastych z domieszką żwiru i kamieni na glinie.

Rezerwat Annabrzeskie Wąwozy - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.