Ratusz w Bytomiu Odrzańskim

0

Ratusz w Bytomiu Odrzańskim - pierwotnie gotycki, przebudowany w latach 1602-1609, z pięknym portalem i wysoką wieżą. Budynek ten stanowi przykład architektury późnorenesansowej. Wieżę zwieńczono w 1695 roku barokowym hełmem, zniszczonym w 1945 i w latach 1953-1964 starannie zrekonstruowanym.

Ratusz w Bytomiu Odrzańskim - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.