Powiat wałecki - Fortyfikacje

Grupa Warowna Wisielcza Góra - najpotężniejszy zespół fortyfikacji niemieckich na terenie Wału Pomorskiego w pobliżu wsi Strzaliny. Schron ten był najsilniejszą grupą warowną ze wszystkich umocnień niemieckich okresu drugiej wojny światowej.