Powiat krakowski - Grodziska

Zamkowa Góra - pozostałości grodziska z VIII-IX wieku usytuowanego na grzbiecie skalnego wzniesienia nad Doliną Mnikowską.