Powiat gorlicki - Mury miejskie

Mury miejskie w Bieczu - ciąg murów miejskich sięgający początku XIV w. Początkowo miały długość ok. 1200 metrów. W ciągu dziejów system obronny miasta zmieniał się w zależności od technik wojennych.
Barbakan w Bieczu – gotycka w założeniu budowla, istniejąca niegdyś na południo-zachodnim obrzeżu Starego Miasta w Bieczu, na przedpolu Bramy Górnej, tuż przy wylocie dzisiejszej ulicy Węgierskiej do ulicy Grunwaldzkiej. Obecnie w ruinie - zachowane jedynie fundamenty.