Kościół św. Mikołaja

0

Parafia św. Mikołaja – parafia rzymskokatolicka w Baćkowicach, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim. Kanonicznie parafia jest częścią dekanatu świętokrzyskiego w diecezji sandomierskiej należącej do metropolii lubelskiej. Do roku 1818 należała do diecezji krakowskiej i leżała w archidiakonacie opatowskim.

Zdaniem ks. Bolesława Kumora, który badał dzieje diecezji krakowskiej, parafia w Baćkowicach powstała przed rokiem 1470. Następna wzmianka o Baczkowyczach pochodzi z roku 1529 z „Księgi uposażeń diecezji krakowskiej z roku 1529”.

Z kronik wynika, że parafia Baćkowice powstała z części parafii Łagowskiej, którymi zarządzał jeden pleban mający swoją siedzibę w Baćkowicach, inne zapisy wskazują, że w Baćkowicach znajdował się kościół filialny z Łagowa.

Czytaj dalej

Parafia św. Mikołaja – parafia rzymskokatolicka w Baćkowicach, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim. Kanonicznie parafia jest częścią dekanatu świętokrzyskiego w diecezji sandomierskiej należącej do metropolii lubelskiej. Do roku 1818 należała do diecezji krakowskiej i leżała w archidiakonacie opatowskim.

Zdaniem ks. Bolesława Kumora, który badał dzieje diecezji krakowskiej, parafia w Baćkowicach powstała przed rokiem 1470. Następna wzmianka o Baczkowyczach pochodzi z roku 1529 z „Księgi uposażeń diecezji krakowskiej z roku 1529”.

Z kronik wynika, że parafia Baćkowice powstała z części parafii Łagowskiej, którymi zarządzał jeden pleban mający swoją siedzibę w Baćkowicach, inne zapisy wskazują, że w Baćkowicach znajdował się kościół filialny z Łagowa.

Terytorium parafii

Parafia w całości leży na terenie gminy Baćkowice. Do parafii należą: Baćkowice, Baranówek (1,5 km), Janczyce (5 km), Nieskurzów Nowy (3 km), Nieskurzów Stary (2 km), Olszownica (2 km) i Żerniki (3 km). Dawniej należał jeszcze Wszachów (obecnie parafia w Piórkowie).

Sąsiednie parafie

Parafia Baćkowice graniczy z następującymi: par. Nagorzyce (dek. szewneński), par. Biskupice (dek. opatowski), par. Modliborzyce (dek. opatowski), par. Iwaniska (dek. opatowski) oraz par. Piórków (dek. świętokrzyski).

Duszpasterze

Obiekty sakralne

Głównym obiektem sakralnym parafii jest kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, pochodzący z końca XIX wieku. W kościele zostało zachowane zabytkowe wyposażenie: ołtarze, ławki, konfesjonały i organy.

Kolejnym obiektem sakralnym jest zabytkowy cmentarz grzebalny, który zawiera wiele zabytkowych nagrobków. Na cmentarzu tym są pochowani również żołnierze oraz kilku księży pracujących niegdyś w Baćkowicach. W latach 2007-2009 na cmentarzu została wybudowana kaplica. Oprócz wyżej wymienionych na terenie parafii istnieje wiele różnych kapliczek i krzyży przydrożnych.


Kościół św. Mikołaja - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.