Gmina Iwaniska

0

Gmina Iwaniska - gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskm.

Warto zobaczyć

Krzyżtopór (dawniej Krzysztopór) – dawny zamek położony w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Wznoszony w XVII wieku. Obecnie znajduje się w stanie ruiny.
Cmentarz wojenny w Iwaniskach – zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej znajdujący się w gminie Iwaniska, powiat opatowskim, usytuowany jest na zachodzie miejscowości.
Cmentarz żydowski w Iwaniskach – kirkut społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej Iwaniska. Powstał w XIX wieku. W czasie II wojny światowej został całkowicie zdewastowany i przestał istnieć, ponieważ okoliczni mieszkańcy zabrali macewy do celów użytkowych.
Parafia św. Jana Ewangelisty w Chobrzanach - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Klimontów. Pierwsze wzmianki o parafii pochodzą sprzed roku 1326, wtedy już wspominana jest przez historyka Jana Długosza.